07:59 17/06/2022

Cha con ông Trịnh Văn Tuấn nắm trong tay bao nhiêu cổ phiếu OCB?

Vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ có tổng giá trị 800 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục thông tin việc hai người con gái ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB “sang tay” hơn 50 triệu cổ phiếu OCB.

Ngày 15/6/2022, tại thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng mà Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Ngân hàng này cho biết, bà Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 513 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,75% với mục đích tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch là 0%. Trong khi đó bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua 51,3 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị hơn 513 tỷ đồng, trước đó bà Vân không nắm giữ cổ phiếu nào của OCB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 21/6 đến 20/7.

Cha con ông Trịnh Văn Tuấn nắm trong tay bao nhiêu cổ phiếu OCB
 Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB

Đáng chú ý bà Trịnh Mai Phương Paula và bà Trịnh Mai Vân là con gái ruột của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB hiện đang nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,43%. Và đồng thời là em ruột của bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT hiện cũng đang nắm giữ 40,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,94%. Như vậy, hiện “gia đình” của ông Trịnh Văn Tuấn đang nắm giữ khoảng 152 triệu cổ phiếu của OCB tương đương với gần 11%.

Được biết trước đó, nhà băng này cũng vừa phát hành trái phiếu riêng lẻ có tổng giá trị 800 tỉ đồng, cụ thể:

Ngày 14/6, OCB có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2022, theo đó mã trái phiếu là OCBL2225003 với kỳ hạn 3 năm, khối lượng phát hành 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỉ đồng/ trái phiếu, ngày phát hành là 10/6/2022, ngày hoàn tất là 10/6/2022, ngày đáo hạn là 10/6/2025.

Một ngày sau (tức 15/6/2022) tại công văn số 1306/2022/CV-OCB, ngân hàng này tiếp tục có thông báo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 4 năm 2022. Theo đó trái phiếu có mã là OCBL2225004 có kỳ hạn 3 năm. Khối lượng phát hành là 300 trái phiếu có mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tương ứng với 300 tỉ đồng nếu phát hành thành công. Ngày phát hành lô trái phiếu này là ngày 14/6/2022 hoàn tất cùng ngày, đáo hạn vào ngày 14/6/2025.

Cha con ông Trịnh Văn Tuấn nắm trong tay bao nhiêu cổ phiếu OCB
Khách hàng giao dịch tại OCB

Về tình hình kinh doanh, tính đến 31/12/2021 tổng tài sản của OCB đạt 184.491 tỉ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) đạt 126.430 tỉ đồng tăng 17%. Dư nợ cho vay trên thị trường 1 (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 103.595 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 5.519 tỉ đồng, tăng 25% so với năm trước nhờ nguồn thu chính của OCB tăng trưởng 14% so với năm trước, thu về hơn 5.686 tỉ đồng thu nhập lãi thuần. Trong năm 2021, OCB đã thực hiện tăng vốn từ 10.959 tỉ đồng lên 13.699 tỉ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Trong năm có gần 274 triệu cổ phiếu đã được phát hành ra thị trường, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên gần 1,4 tỉ cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính mới nhất được OCB công bố tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của OCB đạt 187.748 tỉ đồng. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) đạt 125.192 tỉ đồng. Dư nợ cho vay trên thị trường 1 (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 109.663 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,04%.

Trong năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.110 tỉ đồng, tăng 29% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận được dựa trên cơ sở tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% đạt 129.493 tỉ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến vượt 155.000 tỉ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Hải Bình

Theo dõi Thương Trường trên