11:22 07/05/2022

Chính phủ đồng ý tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Tại Nghị Quyết số 59/NQ-CP, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 05 năm từ ngày 1/1/2022.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm quyền lợi của người lao động và hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương. 

Từ năm 2018, Chính phủ cho phép các địa phương thí điểm chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Đến nay, chương trình chỉ triển khai tại 8 địa phương, gồm: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam và Cà Mau. 

Ngày 27/4, Chính phủ đã đồng ý tiếp tục thí điểm thực hiện người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 5 năm, từ 1/1/2022.

 Chính phủ đồng ý tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Sau khi Chính phủ cho phép, trong tháng 5, phía Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận lại lao động Việt Nam làm việc tại các trang trại nông nghiệp. Đây là cơ hội để người lao động Việt Nam tiếp cận các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và hiện đại tại Hàn Quốc. 

Trên cơ sở quan hệ hợp tác sẵn có giữa địa phương Việt Nam và địa phương Hàn Quốc, các cơ quan cấp tỉnh trao đổi và ký kết thỏa thuận hợp tác về đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Trước khi ký kết, các địa phương báo cáo Bộ LĐ-TB-XH và Chính phủ để xem xét, chấp thuận hợp tác.

Để tổ chức tốt hoạt động thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tuyển chọn lao động đúng đối tượng đáp ứng các yêu cầu đối với người lao động trong thỏa thuận ký kết.

Đặc biệt, ưu tiên tuyển chọn người lao động thuộc đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng tại địa phương.

Mới đây, Quảng Bình là địa phương gần nhất triển khai thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc.

Theo đó, ngày 18/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với đại diện thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc về triển khai thỏa thuận đưa người lao động Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Yeongju. Việc thỏa thuận đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Yeongju là thỏa thuận được ký giữa chính quyền thành phố Yeongju với một số ít địa phương của Việt Nam.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên