18:37 13/05/2022

Chủ tịch Quốc hội: Phân bổ vốn thực hiện CTMTQG phải đúng nguyên tắc, trúng mục tiêu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng làm nhanh cũng phải đúng, trúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà Quốc hội đặt ra. Ông đề nghị Chính phủ rà soát thật kỹ, tuyệt đối phân bổ theo Nghị quyết của Quốc hội và những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Rà soát, phân bổ 95.000 tỷ đồng

Tại phiên họp thứ 11 diễn ra vào sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự kiến phương án phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phân bổ vốn thực hiện CTMTQG phải đúng nguyên tắc trúng mục tiêu
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về phạm vi phân bổ vốn CTMTQG, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách (TCNS) Nguyễn Phú Cường cho biết, Chính phủ trình UBTVQH phân bổ 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ ngành địa phương.

Đa số ý kiến Ủy ban TCNS cho rằng, việc Chính phủ trình UBTVQH phân bổ vốn đầu tư công mà không đề cập đến phân bổ vốn sự nghiệp trung hạn là đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN. Trong thực tiễn đã và đang thực hiện đúng quy định, phân bổ vốn sự nghiệp (thuộc chi thường xuyên) trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và xem xét kế hoạch ngân sách 3 năm (cuốn chiếu).

Vì vậy, Ủy ban TCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ trình UBTVQH phân bổ vốn 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ ngành địa phương làm cơ sở cho việc phân bổ dự toán đầu tư công hàng năm của 3 CTMTQG.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Quốc hội đã quyết nghị về mức bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 là 100.000 tỷ đồng. Tại Tờ trình này, Chính phủ đề nghị phân bổ 95.000 tỷ đồng, chưa phân bổ 5.000 tỷ đồng đối với một số nhiệm vụ, đề án, chương trình chuyên đề chưa được phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phân bổ vốn thực hiện CTMTQG phải đúng nguyên tắc trúng mục tiêu
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Quốc hội

Về phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, tổng nguồn vốn năm 2022 của 3 CTMTQG là 34.049 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất chỉ phân bổ 33.384 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, còn lại 665 tỷ đồng giao Chính phủ quyết định.

Đa số ý kiến Ủy ban TCNS cho rằng, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; quyết định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG của từng CTMTQG nên đã đủ cơ sở pháp lý để phân bổ vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công. Do vậy nhất trí với phương án phân bổ vốn Chính phủ trình. Đồng thời, đề nghị Chính phủ xây dựng phương án phân bổ toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2022 của 3 CTMTQG (665 tỷ đồng) và báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Từ những phân tích đã nêu cụ thể ở trên, Ủy ban TCNS kiến nghị UBTVQH một số nội dung. Cụ thể, về phân bổ vốn ngân sách trung ương trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ ý kiến thẩm tra của Ủy ban TCNS về việc phân bổ kế hoạch trung hạn 95.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc 3 CTMTQG đã đủ thủ tục, cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.

Đối với số chưa phân bổ 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển (gồm 2.000 tỷ đồng của CTMTGQ giảm nghèo bền vững và 3.000 tỷ đồng của CTMTQG xây dựng nông thôn mới), đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ sở pháp lý để sớm, trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Về phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022, đề nghị Chính phủ xây dựng phương án phân bổ toàn bộ số vốn 34.049 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đối với các nhiệm vụ, đề án cụ thể tại thời điểm hiện nay chưa hoàn thiện về cơ sở pháp lý, đề nghị bố trí nguồn lực trong các năm sau để thực hiện.

Phân bổ vốn phải đúng nguyên tắc, trúng mục tiêu

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của sự chậm trễ và trách nhiệm của các cơ quan để báo cáo Quốc hội.

“Chậm ở đâu, bộ ngành nào, địa phương nào? Giờ không nói chung chung mà phải có địa chỉ” – ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, đồng thời cho rằng, Chính phủ cần có kế hoạch triển khai cụ thể, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ và bộ ngành, địa phương nào thực hiện yếu kém thì quy trách nhiệm, kiểm điểm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phân bổ vốn thực hiện CTMTQG phải đúng nguyên tắc trúng mục tiêu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến vào nội dung này cũng nhấn mạnh, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tác động rộng lớn đối tượng thụ hưởng. Mới đây Trung ương bàn tiếp tục vấn đề tam nông, trong đó có nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi là hết sức quan trọng.

“Đến nay hành động rất chậm chạm. Nghị quyết của Quốc hội ban hành với tiến độ làm 5 năm nhưng giờ đã hết quỹ 1,5 năm mà còn loay hoay. Do đó cần đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, chậm trễ ở đâu, do ai” – ông Vương Đình Huệ cho biết thêm đó cũng là lý do vì sao UBTVQH thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 quyết định lựa chọn giám sát tối cao trong năm 2023 có nội dung tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu.

“Quốc hội chọn thì đó là giám sát tối cao. Quốc hội không chọn thì trở thành giám sát của UBTVQH. Tức là kiểu gì cũng giám sát. Giám sát có đổi mới, cải tiến, không chỉ hậu kiểm mà giám sát ngay trong quá trình tổ chức triển khai, như giám sát về quy hoạch vừa qua  thì mới có tác dụng trực tiếp, mới tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nếu có khi tổ chức triển khai các nội dung quan trọng này. Đề nghị các bộ, ngành, các cấp quán triệt ý thức trách nhiệm của mình đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Huệ cũng lưu ý, công việc giờ đã chậm thì phải làm nhanh, song “chậm rồi thì phải chắc, nhanh nhưng phải đúng” về mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà các nghị quyết của Quốc hội đặt ra. Đồng tình cao với báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn đề nghị “cứ đúng nghị quyết mà làm, không nhân nhượng, không vi phạm nguyên tắc. Cái nào không rõ, giải trình không thoả đáng thì để lại, không phân bổ lần này, nếu không tôi không ký nghị quyết đâu”, nếu không Quốc hội sẽ phê bình UBTVQH không làm hết trách nhiệm.

 

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên