12:53 03/03/2022

Chủ xe cơ giới được kéo dài thời hạn bảo hiểm bắt buộc

Thông tư của Bộ Tài chính vừa ban hành quy định chủ xe cơ giới được kéo dài thời hạn bảo hiểm bắt buộc tương ứng thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe cơ giới không thể hoạt động do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID19
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung điều 3 của Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 3/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đó:

Chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm tương ứng thời gian xe cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo phù hợp pháp luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật dân sự và quy định pháp luật có liên quan khi đáp ứng điều kiện sau đây:

Chủ xe cơ giới tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch Covid-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19”.

Đình Minh

Theo dõi Thương Trường trên