13:05 14/05/2022

Công ty Mãi Thành ở Lâm Đồng chuyển nhượng 54 lô đất không đúng quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành công văn 7/KL-STNMT Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật khác có liên quan trong việc thực hiện dự án xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đối với Công ty CP Bất động sản Mãi Thành (Công ty Mãi Thành).

Theo kết luận nêu, đối với phần diện tích 3.855m2 đất công trình thương mại dịch vụ (giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm): Công ty Mãi Thành chưa đầu tư xây dựng theo Giấy chứng nhận đầu tư nhưng đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Ngọc Lân; được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng và thực hiện đăng ký, chỉnh lý biến động ngày 10/9/2018 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013 là không đúng với chủ trương của UBND tỉnh và chậm đưa đất vào sử dụng không bảo đảm theo quy định.

Theo Kết luận Sở Tài nguyên và Môi trường hành vi chưa đầu tư xây dựng công trình (theo Giấy chứng nhận đầu tư) nhưng đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Ngọc Lân (khi không đáp ứng các điều kiện) của Công ty Mãi Thành đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định.

Lâm Đồng Công ty Mãi Thành chuyển nhượng 54 lô đất không đúng quy định
Công ty Mãi Thành chuyển nhượng 54 lô đất không đúng quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 54 lô đất không đúng quy định; theo quy định các lô đất này thuộc trường hợp phải hoàn thành việc xây dựng nhà (xây thô) mới được chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây dựng (xây thô) theo quy hoạch và các văn bản được phê duyệt của cấp thẩm quyền là chưa đúng quy định.

Đối với phần diện tích đất sau khi đầu tư xong hạ tầng; ngày 8/7/2013, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 10 Giấy chứng nhận/10 thửa (cấp theo Block) với diện tích 26.501,3m2 cho Công ty Mãi Thành;

Đến năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tách thửa 09 thửa đất trên thành 176 thửa; trong đó có 54 thửa (54 lô) Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà (xây dựng nhà thô) là chưa đúng theo quy định.

Sau khi tách thành 54 lô đất và được cấp đổi thành 54 Giấy chứng nhận; từ năm 2018 đến 2020 Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyến nhượng quyền sử dụng và đã nộp hồ sơ chuyển nhượng được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc tiếp nhận, giải quyết và thực hiện đăng ký biến động tên chủ sử dụng đất đối với 54 lô đất này là không đúng theo khoản 2 Văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Hiện nay 54 lô đất nêu trên, Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; sau đó các hộ gia đình, cá nhân lại tiếp tục chuyển nhượng lại cho các chủ sử dụng đất khác.

Do đó, không thể thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất này theo quy định để giao lại cho Công ty Mãi Thành thực hiện xây dựng nhà thô theo dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và nếu thu hồi sẽ phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo của các hộ các dân làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Việc tham mưu tách thành thửa 54 đất (lô đất) của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và việc giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà thô đối với từng lô đất) của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất thành phố Bảo Lộc là không đúng quy định, nên phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên theo quy định.

Đến nay, dự án khu dân cư 6B tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc do Công ty Mãi Thành làm chủ đầu tư có một phần diện tích 10.207,2m2 (gồm: 3.855m2 đất công trình thương mại dịch vụ, 5.274,6m2 đất ở phải xây dựng nhà thô, 1.078,6m2 đất công viên cây xanh) Công ty mãi Thành chưa thực hiện đầu tư xây dựng, cho thấy tiến độ đầu tư chậm 75 tháng theo Văn bản gia hạn số 5153/UBND-ĐC ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh.

Qua đây, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Mãi Thành thực hiện việc hủy bỏ họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích 3.855m2 đất thương mại dịch vụ (đã được cấp Giấy chứng nhận số BO 363519 ngày 8/7/2013) với ông Hoàng Ngọc Lân và thực hiện ngay việc đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại theo quy hoạch đã được phê duyệt và phải hoàn thành theo thời gian được gia hạn sử dụng đất.

Công ty Mãi Thành cam kết trong năm 2022 sau khi được gia hạn thời gian sử dụng đất và cấp Giấy phép xây dựng mà Công ty không triển khai xây dựng khu trung tâm thương mại thì sẽ thống nhất để UBND tỉnh thu hồi lại diện tích đất khu trung tâm thương mại này.

Bên cạnh đó, đối với diện tích đất thuộc 46 lô đất chưa xây dựng nhà ở: đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo ngừng việc giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc khu Al, A3, A5 (mà theo quy định phải hoàn thành xây dựng nhà thô mới được chuyến nhượng quyền sử dụng đất);

Đồng thời cho phép các hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất thực hiện việc xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt và dưới sự giám sát, cấp phép xây dựng của UBND thành phố Bảo Lộc và hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo thời gian được gia hạn sử dụng đất.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên