17:13 19/05/2022

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị học tâp, triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng nay 19/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các Đảng viên.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị học tâp triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng khoá XIII và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị học tâp triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng khoá XIII và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Mạnh Chiến – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cho biết: Thực hiện Kết luận Hội nghị TƯ 4 khóa XIII, Chương trình hành động của Đảng bộ quận Đống Đa, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, sớm đưa nghị quyết, kết luận của Đảng vào cuộc sống, BCH Đảng bộ khối đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nhằm tạo ra sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận Hội nghị TƯ 4 khóa XIII trong toàn Đảng bộ. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung này đến cán bộ, Đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung được nêu trong kết luận.

Mục tiêu là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống” trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư Vũ Mạnh Chiến cho biết, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối tập đã trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị học tâp triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng khoá XIII và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí Huy hiệu 55 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cho biết: "Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí Đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ Khối và Đảng bộ quận Đống Đa khi có nhiều Đảng viên cao tuổi Đảng".

Thay mặt cho các đồng chí đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Đoàn Văn Bầu - đảng viên 55 năm tuổi Đảng trực thuộc chi bộ Hội Xây dựng thành phố Hà Nội phát biểu cảm tưởng: sẽ luôn phấn đấu và gìn giữ những giá trị tốt đẹp nhất, xứng đáng đứng trong hàng ngũ Đảng; luôn cố gắng, phát huy xây dựng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thanh Thúy

Theo dõi Thương Trường trên