15:23 24/01/2022

Đầu tư Nam Long (NLG): Hàng tồn kho tăng vọt, chưa thể hoàn thành mục tiêu doanh thu

Tính đến cuối năm 2021, hàng tồn kho của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đang ở mức rất cao, chủ yếu liên quan đến các tài sản bất động sản mới được hình thành.

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 4.418 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp thu về trong quý đạt 1.545 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần so với quý 4/2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 649 tỷ đồng xuống còn hơn 56 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng lần lượt gấp 9 lần và 75%. Hoạt động liên doanh liên kết ghi nhận lỗ 3,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận gộp ở mức cao nên NGL vẫn báo lãi sau thuế gần 769 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ chỉ đạt 361 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư Nam Long NLG

Luỹ kế cả năm 2021, Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. LNTT đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74%, trong đó LNST công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng. EPS năm 2021 đạt 3.011 đồng.

So với kế hoạch cả năm đạt doanh thu 13.519 tỷ đồng và lợi nhuận 1.367 tỷ đồng, NLG mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Nam Long đạt 23.717 tỷ đồng, tăng 1,7 lần. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng rất cao ở mức trên 65%, đạt 15.490 tỷ đồng (cao gấp gần 2,6 lần số dư đầu kỳ). Trong đó tập trung lớn nhất là ở các dự án Izumi, Southgate, Paragon Đại Phước, Vàm Cỏ Đông. Các khoản đầu tư tài chính cũng tăng mạnh từ 35 tỷ đồng lên hơn 743 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ ngắn và dài hạn của NLG đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 2,25 lần so với thời điểm đầu năm 2021. NLG còn hơn 2.444 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG chốt phiên 24/1 giảm sàn về mức 49.200 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn tăng 64% về giá trị so với thời điểm đầu năm 2021.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên