18:07 25/03/2022

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) giải trình lý do hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên

Ngày 25/3/2022, Công ty Cổ phần Tư vấn -Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) vừa có văn bản giải trình về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nội dung văn bản giải trình nêu rõ, ngày 21/03/2022, Công ty CP Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022. Lý do được đưa ra là do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cuộc họp.

Ngày 23/03/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phát hành công văn số 295/SGD-NY về việc giải trình lý do hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022. Thực hiện theo yêu cầu của Sở GDCK TP.HCM, Công ty báo cáo chi tiết về sự việc như sau:

Địa ốc Hoàng Quân HQC giải trình với cổ đông về việc hoãn họp ĐHĐCĐ

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng Quản trị, Công ty thực hiện việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 để thực hiện DHĐCĐ thường niên 2022. Theo kế hoạch cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ diễn ra vào ngày 26/03/2022.

Theo đó, Công ty cũng gấp rút triển khai các công tác cho đại hội theo đúng quy định pháp luật (chốt danh sách, gửi thư, lập tờ trình, lập báo cáo thường niên, chuẩn bị hội trường cho ngày đại hội ...). Tuy nhiên, trong khi chỉ còn 06 ngày là đến cuộc họp ĐHĐCĐ thì liên tiếp các thành viên Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2; xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo trong toàn Công ty. Đồng thời năm nay số lượng cổ đông Công ty tăng gấp 4 lần so với năm liền kề cũng như số lượng cô đông phản hồi đăng ký tham dự trực tiếp tại đại hội tăng vượt kế hoạch dự kiến, do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức đại hội trong tình hình diễn biến dịch phức tạp.

Để ổn định lại sức khỏe, tình hình dịch bệnh tại doanh nghiệp cũng như chuẩn bị lại hội trường lớn đủ đáp ứng nhu cầu phát sinh tăng lượng cô đông, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch, giữ gìn sức khỏe chung khi tổ chức đại hội, nên HĐQT chưa thể dự liệu thời gian chính xác có thể triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Với các điều kiện khách quan nêu trên, nếu không Hủy danh sách cổ đông thì khi tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, danh sách cổ đông đã có nhiều biến động: các cổ đông có tên tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 cách quá xa ngày họp, sẽ không đảm bảo được quyền cho các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm gần cuộc họp nhất.

Chính vì vậy, đại diện Địa ốc Hoàng Quân cho rằng, để cuộc họp ĐHĐCĐ có thể diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cổ đông, HĐQT Công ty đã họp khẩn và thông qua quyết định dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 7/2/2022 nhằm đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

Vì sao cổ đông Địa ốc Hoàng Quân HQC liên tục lên tiếng

Vì sao cổ đông Địa ốc Hoàng Quân HQC liên tục lên tiếng

Quyết định dời ngày tổ chức phiên của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân vấp phải sự phản đối của một nhóm cổ đông đang nắm hơn 47 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phần.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên