14:27 10/05/2022

Điện lực Khánh Hòa (KHP) phát hành 1,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Ngày 25/5 tới đây, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa; HOSE: KHP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Điện lực Khánh Hòa KHP phát hành 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Theo đó, Điện Khánh Hòa (KHP) dự kiến phát hành hơn 1,4 triệu cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2,5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1.000 cổ phiếu sẽ nhận về 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 trên BCTC được kiểm toán năm, cụ thể còn hơn 14 tỷ đồng. Số cổ phần lẻ phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.

Trước đó, KHP đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 2,5%. Như vậy hoàn tất đợt phát hành trên, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà cổ đông KHP nhận về là 5%, theo đúng kế hoạch để ra.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2022 PC Khánh Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giá vốn hàng bán tăng 11% lên mức 1.070 tỷ đồng cao hơn so với mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp KHP vẫn ghi nhận con số âm 48 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng 38% lên mức 7 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay đến hạn. Chi phí tài chính tăng 14% lên gần 14 tỷ đồng trong đó chi phí lãi tiền vay chiếm tỷ trọng lớn (99,7%). Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm đáng kể so với cùng kỳ 2021, lần lượt ghi nhận hơn 21 tỷ và 13 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế KHP âm 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 77 tỷ đồng.

Theo KHP, Công ty sản xuất điện năng là chủ yếu, nên lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào sản lượng điện thương phẩm và giá mua, giá bán điện bình quân. Sản lượng điện thương phẩm, giá bán phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và hoạt động dịch vụ du lịch của địa phương, trong khi giá mua phụ thuộc giá theo mùa của hệ thống.

Do đặc thù áp điện mua theo mùa của Tổng Công ty Điện lực miền Trung trái với mùa tại địa phương nên trong quý 1, quý 2 hàng năm giá mua điện trung bình cao, trong khi giá bán điện trung bình thấp nên sản xuất điện của KHP thường lỗ.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch COVID đã được khống chế, nên Công ty thực hiện sửa chữa lớn ngay đầu năm (năm 2021 chủ yếu làm vào cuối năm), dẫn đến chi phí sửa chữa lớn quý 1/2022 tăng.

Dự báo năm 2022, ngành Điện tiếp tục gặp khó khi nhu cầu điện tăng trưởng không cao trong khi nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Điện lực Khánh Hòa đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.664 tỷ đồng, tăng 6,01% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 10% xuống 50,2 tỷ đồng so với thực hiện năm trước. 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên