10:42 16/06/2022

Gilimex (GIL) dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP và trả cổ tức

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề, phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP và bổ sung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 26/6 tới đây.

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex; HOSE: GIL) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 26/6 tới đây.

Theo đó, Gilimex dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,67% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Ngoài ra, Công ty cũng bổ sung tờ trình bỏ ngành bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông và đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (chi tiết: bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế - trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối…).

Công ty cũng bổ sung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Chương trình dự kiến triển khai trong năm 2022.

Gilimex GIL dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP và trả cổ tức

Trước đó, Công ty công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể, trong năm 2022, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 24,3% so với thực hiện trong năm 2021.

Trong năm 2022, Gilimex sẽ sử dụng 3.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, trong đó 1,500 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; và 2.000 tỷ đồng được huy động thông qua vay ngân hàng để tài trợ vốn cho các hoạt động của Công ty.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022, GIL ghi nhận doanh thu thuần tăng 64%, lên 1.416,9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng 68% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 245,15 tỷ đồng, tăng 46%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 37 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi bán cổ phiếu. Mặt khác, chi phí tài chính cũng tăng gấp gần 3 lần lên 28,6 tỷ đồng chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và dự phòng đầu tư tài chính.

Sau khi trừ các chi phí, GIL báo lãi sau thuế hơn 107 tỷ đồng, tăng 51% so với thực hiện quý 1/2021.

Thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của Gilimex ghi nhận hơn 4.030 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ lên 752 tỷ đồng, trong đó nguyên liệu vật liệu chiếm 57%. 

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 24%, lên hơn 594 tỷ đồng, chủ yếu đến từ biến động ở khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cụ thể, GIL vẫn đang sở hữu hơn 2,3 triệu cổ phiếu GMC với giá trị hơn 61 tỷ đồng và một số cổ phiếu khác).

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 1 tăng 7%, lên 2.235,8 tỷ đồng; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 694 tỷ đồng và 76 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6 cổ phiếu GIL giảm 3.300 đồng về 63.900 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên