09:21 29/01/2022

Gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đồng dự kiến ban hành trước Tết Nguyên đán 2022

Dự kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ dự thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để Chính phủ xem xét, ban hành trước Tết Nguyên đán.

Thông tin này được ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nêu tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, chiều ngày 29/1.

Theo ông Đông, dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ hôm nay gồm hai nội dung: chương trình phục hồi kinh tế và triển khai nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Theo đó, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng là gói hỗ trợ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt coi trọng với nhiều giải pháp để phục hồi kinh tế sau 2 năm dịch bệnh Covid-19. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan và như Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa thông tin, ngay cuộc họp sáng nay, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ một nghị quyết gồm 2 nội dung về chương trình phục hồi và triển khai Nghị quyết 43 Quốc hội khóa XV về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi.

Gói hỗ trợ kinh tế 350000 tỷ đồng dự kiến ban hành trước Tết Nguyên đán 2022
Gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đồng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau màu dịch.

Tại cuộc họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ thực hiện 5 nhóm giải pháp đồng bộ để triển triển khai Chương trình phục hồi nền kinh tế.

Cụ thể, nhóm giải pháp thứ nhất là mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh.

Nhóm thứ hai là đảm bảo an sinh xã hội việc giúp công nhân làm việc tại các khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ mua nhà ở xã hội.

Nhóm thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; trong đó có nhiều giải pháp trước đây đã triển khai và bây giờ tiếp tục triển khai như miễn giảm thuế đất, trước bạ, cho vay hỗ trợ lãi suất cho một số ngành lĩnh vực.

Nhóm thứ tư là đầu tư phát triển hạ tầng; trong đó tập trung nguồn lực hoàn thành dứt điểm 12 tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, trước đây, dự kiến các dự án này thực hiện theo phương thức hợp tác công tư, nhưng hiện nay sẽ triển khai theo hình thức đầu tư công.

Nhóm giải pháp cuối cùng là thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính môi trường kinh doanh. Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, khi mở cửa, dịch bệnh được kiểm sóat, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thì việc cải cách thủ tục hành chính rất quan trọng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư.

Do tính chất cấp bách của gói giải pháp sẽ giải ngân trong hai năm, Thứ trưởng KH&ĐT nhấn mạnh các bộ, ngành cần vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ ngay trong quý I năm nay để kịp giải ngân gói hỗ trợ phục hồi.

Kết quả thực hiện gói hỗ trợ sẽ được Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022 - 2023 và kỳ họp cuối năm 2024.

Trong Nghị quyết này, Bộ KH&ĐT cũng tham mưu Chính phủ: Cơ bản với tính cấp bách như vậy, cần triển khai ngay gói hỗ trợ và giải ngân ngay trong 2 năm 2022-2023. Với những nhiệm vụ đưa ra cho các bộ, ngành phải triển khai ngay, chậm nhất trong quý I/2022.

Hiện nay một số nhiệm vụ các bộ, ngành đã chủ động thực hiện như chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.

Bách Tú (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên