21:33 15/03/2022

Hải Phòng thử nghiệm mở cửa karaoke, vũ trường trong 2 tháng

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản số 1680/UBND-VH1 ngày 14/3/2022 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc cho phép dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố trong 02 tháng; thực hiện từ ngày 15/3/2022 đến 15/5/2022.

Hải Phòng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke vũ trường

Bên cạnh đó, YBND TP Hải phòng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các đối tượng sử dụng dịch vụ do các cơ sở trên cung cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các nội dung đã cam kết.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 497/BVHTTDL-VHCS ngày 18/2/2022;

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn ký cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của Trung ương, TP và sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Bên cạnh đó, báo cáo UBND TP kết quả hoạt động thử nghiệm; căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Phòng, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với việc thử nghiệm hoạt động trở lại của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường nếu có.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng, tính từ 18h00 ngày 14/3/2022 đến 18h00 ngày 15/3/2022 địa phương này ghi nhận số ca nhiễm mới là 2.032 ca.

Công bố khỏi trong ngày báo cáo là 5.633 ca. Hồi phục xuất viện là 283.732 ca. Đang điều trị là 25.678 ca.

Về tình hình tiêm chủng, đối với người trên 18 tuổi tiêm được 3.941.439 mũi. Trong đó mũi 1 là 1.519.203 = 105,32% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); Mũi 2 là 1.463.701 = 99,91%; mũi nhắc lại là 389.959; Mũi bổ sung là 568.576 mũi.

Đối với trẻ em từ 12-17 tuổi, đã tiêm được 346.195 mũi, trong đó (Mũi 1 : 174.010 = 100%; Mũi 2: 172.185= 99,98%).

. Số tiêm trong ngày: 4.396 mũi, trong đó: Người lớn là 4.396 mũi, trong đó (Mũi 1: 244; Mũi 2: 446; Mũi nhắc lại: 2.990; Mũi bổ sung: 716). Trẻ em từ 12-17 tuổi thì chưa tiêm thêm được mũi nào.

Khánh Huyền

Theo dõi Thương Trường trên