15:28 20/05/2022

Hàng loạt doanh nghiệp bị nhắc nhở vì vi phạm quy định công bố thông tin

HoSE vừa có văn bản nhắc nhở hàng loạt các doanh nghiệp niêm yết liên quan đến việc thực hiện các quy định về vấn đề công bố thông tin.

Hàng loạt doanh nghiệp bị nhắc nhở vì vi phạm quy định công bố thông tin

Cụ thể, với CTCP Searefico (HOSE: SRF), HOSE cho biết sau khi tiến hành rà soát thì nhận thấy SRF vẫn chưa thực hiện công bố thông tin một số văn bản như Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên soát xét 2020, BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC bán niên soát xét 2021. Do đó, HOSE đề nghị SRF công bố bổ sung các nội dung còn thiếu.

Tương tự đối với CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM), Công ty này chưa công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên soát xét 2020, BCTC kiểm toán 2020, BCTC bán niên soát xét 2021.

Trong khi đó, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) và CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) bị HOSE nhắc nhở về việc CBTT giao dịch với các bên liên quan.

Cụ thể, VTO ghi nhận phát sinh giao dịch với bên liên quan trong BCTC kiểm toán 2020 và 2021 nhưng HOSE chưa nhận được CBTT của Công ty về vấn đề này. Ngoài ra, VTO cũng không đề cập đến vấn đề này trong Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

HOSE cho biết cũng chưa nhận được CBTT về các giao dịch phát sinh với bên liên quan của VIP trong BCTC kiểm toán 2020 và 2021. Mặt khác, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm và cả năm 2020 và 2021 của Công ty cũng không báo cáo về các giao dịch với bên liên  quan.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và các nhà đầu tư HOSE yêu cầu các công ty nghiêm túc thực hiện các quy định phát luật trên thị trường chứng khoán.

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty đại chúng, Công ty Chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.

 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên