16:05 16/06/2022

Khánh Hòa: Loạt cán bộ bị yêu cầu kiểm điểm vì cho phép “hiến đất” làm đường để phân lô, bán nền

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận kiểm tra về việc xác minh tình trạng phân lô, bán nền tại huyện Cam Lâm. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm qua các thời kỳ, đồng thời hủy các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sai.

“Hiến đất” làm đường nhằm mục đích gì?

Trước đó báo chí liên tục phản ánh liên quan đến tình trạng phân lô, tách thửa trên địa bàn huyện Cam Lâm. UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình thi hành, chấp hành pháp luật tại các khu vực phân lô, bán nền thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi kiểm tra, Đoàn liên ngành phát hiện thửa đất số 24, tờ bản đồ số 03 tại tổ dân phố Bãi Giếng 1, TT.Cam Đức do bà Trần Thị Phương Hà đứng tên với diện tích hơn 5,801 m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến ngày 1/7/2020.

Ngày 29/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm) cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số CR 7333336 cho bà Trần Thị Phương Hà đối với thửa đất số 215 (diện tích 2357,8 m2) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 733337 cho ông Lương Công Danh đối với thửa số 216 (diện tích 2286,4 m2) thuộc tờ bản đồ sô 03 tại TDP Bãi Giếng 1, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các lãnh đạo huyện Cam Lâm qua các thời kỳ vì cho phép “hiến đất” làm đường nhằm phân lô bán nền
Mục đích việc “hiến đất” làm đường nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân để thực hiện phân lô, bán nền.

Bà Hà và ông Danh nộp hồ sơ đề nghị tách 02 thửa đất trên thành 06 thửa, theo đó, tách thửa 215 thành 03 thửa và tách thửa 216 thành 03 thửa.

Ngày 20/8/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm có văn bản số 1718/CNCL xin ý kiến của Phòng Kinh tế Hạ tâng huyện Cam Lâm và UBND thị trấn Cam Đức về việc giải quyết họp đồng đo đạc chỉnh lý tách thửa của ông Lương Công Dạnh và bà Trần Thị Phương Hà.

Ngày 9/9/2019, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cam Lâm có văn bản số 1093/KTHT đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai tại huyện Cam Lâm nghiên cứu, thực hiện thủ tục tách thửa theo Công văn sô 4592/UBND ngày 14/8/2019 về việc thực hiện hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện và căn cứ các văn bản hướng dân chuyên ngành liên quan đê thực hiện tách thửa theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 7/2019, bà Hà có văn bản hiến tặng một phần quyền sử dụng đất của mình cho nhà nước để xây dựng công trình công cộng và được UBND TT.Cam Đức xác nhận. Sau đó, bà Hà tiến hành các thủ tục để tách thửa 23 thành 3 thửa (1 thửa xin hiến đất làm đường giao thông và chuyển nhượng 1 thửa cho ông Lương Công Danh).

Sau đó, bà Hà và ông Danh nộp hồ sơ đề nghị tách 2 thửa thành 6 thửa và tiếp tục tách các thửa lớn thành các thửa nhỏ. Đồng thời, bà Hà và ông Danh nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất 6 thửa nói trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị.

Theo cơ sở chỉnh lý chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm đã tiến hành tách 6 thửa thành 55 thửa theo đề nghị của người sử dụng đất. Đoàn công tác liên ngành kết luận, ông Danh và bà Hà đã chuyển nhượng 55 thửa đất trên cho các chủ sử dụng khác.

Đối với khu đất tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây thửa đất số 270 tờ bản đồ 22 (diện tích hơn 4.406 m2 trong đó 160 m2 đất ở đô thị và 4.246 m2 đất trồng cây lâu năm) và thửa số 11 tờ bản đồ số 22 (diện tích hơn 5.375 m2 trong đó đất ở nông thôn 200 m2 và đất trồng cây lâu năm 5.175 m2) do bà Hà sở hữu đã hợp thành thửa đất số 271 tờ bản đồ số 22.

Qua hình thức hiến đất làm đường đi chung, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất, từ thửa đất số 271, bà Hà đã tách thành 67 thửa nhỏ và chuyển nhượng thành công 42 thửa cho các chủ sử dụng khác; 11/67 thửa còn lại đang được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Cam Lâm giải quyết.

Còn tại thửa đất 656, tờ bản đồ số 12 xã Cam Hải Tây của ông Lương Công Dân và Vũ Đình Chinh với diện tích hơn 6.977 m2 chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản đã chuyển đổi thành đất ở nông thôn. Sau đó, ông Dân và ông Chinh đã hiến đất làm đường và tách thành 74 thửa nhỏ chuyển nhượng cho các chủ sử dụng khác.

Qua kiểm tra thực địa, Đoàn kiểm tra nhận thấy hiện trạng đa số các khu đất trên là đều đất trống, đã được san ủi mặt bằng, đầu tư hạ tầng về giao thông, cấp điện, thoát nước.

Theo các hồ sơ, tài liệu do UBND huyện Cam Lâm cung cấp thì Đoàn kiểm tra nhận thấy các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện Cam Lâm cho phép chuyển mục đích sử dụng của các khu đất nêu trên chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng nhận thấy mục đích việc “hiến đất” nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân để thực hiện phân lô, bán nền không phải là việc cho quyền sử dụng đất nhà nước thực hiện các công trình công cộng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, việc hiến đất làm đường cũng không phù hợp với quy định về trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng theo luật Đất đai.

Yêu cầu kiểm điểm xử lý nghiêm

Tại kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định, các khu đất nêu trên được UBND huyện Cam Lâm cho phép chuyển mục đích với diện tích lớn, đồng thời với phương án “hiến đất” làm đường giao thông và tách thửa được ƯBND huyện Cam Lâm phê duyệt; từ đó, người sử dụng đât đã thực hiện việc tách thửa đất với số lượng lớn các thửa đất ở để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.

Như vậy, bản chất của việc chuyển mục đích, tách thửa của người sử dụng đất không phải để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất vào mục đích để ở, mà là hoạt động kinh doanh bất động sản thường xuyên với quy mô, số lượng thửa đất lớn.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các lãnh đạo huyện Cam Lâm qua các thời kỳ vì cho phép “hiến đất” làm đường nhằm phân lô bán nền
Phân lô, bán nền tràn lan tại huyện Cam Lâm thời gian qua.

Căn cứ quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản thì cá nhân kinh doanh bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp.

Việc UBND huyện Cam Lâm chấp thuận phương án tách thửa với số lượng lớn nhưng không xem xét đến quy định về kinh doanh bất động sản, không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện việc lập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thửa đất được tách là không phù hợp với quy định của pháp luật về bất động sản.

Ngoài ra, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy hiện nay các sàn giao dịch bất động sản được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đầu tư phân lô bán nền tại các khu vực nêu trên.

Đây là hoạt động do các sàn giao dịch bất động sản (New City, Cường Thịnh Land, Hưng Vượng Land,...) tự thực hiện môi giới, quảng cáo, đặt tên cho các khu đất phân lô nêu trên thành các dự án “khu dân cư”, “khu đô thị” mà chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

Mặc dù, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường, chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tuy nhiên, UBND huyện Cam Lâm vẫn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích lớn, tập trung, chấp thuận phương án “hiến đất” làm đường và tách thửa với số lượng lớn.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Cam Lâm tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cán bộ, công chức, thuộc phòng, ban và lãnh đạo UBND các xã có liên quan đến các tồn tại hạn chế ở trên. 

Giao Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của cán bộ, viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm. 

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với các sàn giao dịch, như New City, Cường Thịnh Land, Hưng Vượng Land… 

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Cam Lâm tiến hành hủy các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản chấp thuận cho phép hiến đất làm đường giao thông đối với các trường hợp nêu trên. 

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huyện Cam Lâm tiến hành kiểm tra, xử lý về quản lý trật tự xây dựng đối với các khu vực đã xây dựng hạ tầng. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm qua các thời kỳ (theo lãnh vực được giao phụ trách), trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng tại các địa bàn đối với các vi phạm, tồn tại sau khi kiểm tra.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên