10:58 16/06/2022

Diễn biến mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại “khu đất vàng” của HTX Gò Me

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận được văn bản của Thanh tra Chính phủ gửi Chủ tịch tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết xử lý khiếu nại kết luận thanh tra Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me) của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã nhận được Văn bản số 873/TTCP-C.III ngày 9/6/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc liên quan đến kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất, xây dựng, đầu tư của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu ý kiến nêu tại Văn bản số 873/TTCP-C.III của Thanh tra Chính phủ và kiểm tra, rà soát lại kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn biến mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại “khu đất vàng” của Hợp tác xã Gò Me
Diễn biến mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại “khu đất vàng” của Hợp tác xã Gò Me

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Thanh tra tỉnh báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét về việc liên quan đến nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trong kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND để có biện pháp xử lý; đồng thời xem xét, giải quyết trường hợp đơn khiếu nại của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me và các trường hợp đơn khiếu nại khác theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 3817/UBND-KTN gửi Thanh tra tỉnh về việc tham mưu xử lý kiến nghị về Kết luận Thanh tra số 2519 ngày 11/3/2022 của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me). Trước đó, UBND tỉnh nhận được bản kiến nghị của HTX Gò Me về kết luận thanh tra và cho rằng còn một số điểm trong kết luận chưa khách quan nên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh xem xét lại quá trình hình thành và phát triển của HTX để đánh giá đúng những khó khăn, vướng mắc, hạn chế của HTX trong quản lý, sử dụng đất đai.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, UBND TP.Biên Hòa và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung kiến nghị của HTX Gò Me, rà soát lại hồ sơ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2022.

Trước đó, theo Kết luận thanh tra, việc cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở HTX Gò Me là vi phạm Điều 50 Luật Đất đai 2003 và Điều 100 Luật Đất đai 2013. Diện tích đất do HTX Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Vấn đề trên được ông Phan Văn Thành, Giám đốc HTX Gò Me P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) lý giải, nguồn gốc đất là năm 1978, Ban Nông hội và Ban Nông nghiệp của P.Thống Nhất đã vận động bà con nông dân tự nguyện làm đơn xin tham gia và kê khai diện tích đất của mình đưa vào làm ăn tập thể tại Tập đoàn 18, 19, 20. Năm 1983, HTX Gò Me được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 Tập đoàn sản xuất 18, 19, 20 và được giao quản lý gần 80ha đất để sản xuất.

Năm 1997, Luật HTX có hiệu lực, căn cứ vào Điều 10 của Nghị định 16/1997/NĐ-CP ngày 21-2-1997 của Chính phủ và Thông tư 04/1997/BKH.QLKT ngày 29/3/1997 của Bộ KH-ĐT, HTX Gò Me đã để 183 xã viên thuê đất tự đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 1998, HTX Gò Me lập biên bản đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiến nghị cấp giấy cho các xã viên.

Ngày 2/4/2003, UBND tỉnh có văn bản số 1311/UBT chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên TP.Biên Hòa. Đến nay, UBND TP.Biên Hòa đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên nhận giao khoán đất của HTX Gò Me.

Đối với diện tích đất do HTX Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh, ngày 31/3/2022, HTX Gò Me đã tổ chức họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát HTX về kết quả thanh tra để đánh giá những hạn chế, thiếu sót và có những điều chỉnh, khắc phục.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên