13:52 05/03/2022

Kiến nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến đấu thầu mua sắm công tại Sở Tài chính Thái Bình

Qua thanh tra việc chấp hành những quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Thái Bình, phát hiện nhiều sai phạm hạn chế trong công tác đấu thầu mua sắm công vi phạm pháp luật. Theo đó, cơ quan Thanh tra kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân có liên quan và cơ quan thẩm định giá tài sản mua sắm.

Cụ thể, việc tổ chức mua sắm tài sản tập trung mỗi năm thành 2 đợt là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 74, Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Trong đó, đợt 1/2020, tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản không đúng giá trị dự toán mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. Trách nhiệm thuộc về Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, trách nhiệm chung thuộc về Sở Tài chính.

Kiến nghị kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến đấu thầu mua sắm công tại Sở Tài chính
Trụ sở Sở Tài Chính tỉnh Thái Bình

Trong quá trình thẩm định giá, các đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thủ tục thẩm định giá theo quy định tại các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Một số tài liệu trong hồ sơ thẩm định giá không có đầy đủ thông tin, nội dung, căn cứ... trách nhiệm thuộc về Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính.

Một số hồ sơ thẩm định giá tài sản của Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh chưa đầy đủ thủ tục, chưa ưu tiên sử dụng thông tin từ các kết quả trúng thầu mua sắm tập trung trước đó. Vấn đề này thuộc về Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 không được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình. Trách nhiệm thuộc về Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính. 

Đồng thời là sự hạn chế tham gia của nhà thầu, Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, 11/16 Hồ sơ mời thầu có nội dung hạn chế tham gia của nhà thầu. 8/16 hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải cung cấp bản gốc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Trên cơ sở thanh tra và kết luận thanh tra số 114/TB-TTr ngày 22/02/2022 vừa qua, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến đấu thầu mua sắm công tại Sở Tài chính tiến hành các thủ tục để xử lý các vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp thẩm định giá có liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thẩm định giá tài sản mua sắm.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Thái Bình kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành không xem xét xử lý kết quả đấu thầu đối với 3/16 gói thầu vì các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản đã ký hợp đồng mua sắm tài sản với các đơn vị trúng thầu theo thỏa thuận khung; đã được nghiệm thu bàn giao, tiếp nhận tài sản và đưa tài sản vào sử dụng, nhiều tài sản đã hết thời gian bảo hành.

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính Thái Bình phải khẩn trương tổng hợp, lưu giữ các hợp đồng mua sắm tài sản; thực hiện giám sát thỏa thuận khung, hợp đồng mua sắm tài sản; phối hợp với các nhà thầu bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định...

Về xử lý, Thanh tra tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Tài chính tiến hành các thủ tục để xử lý các vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp thẩm định giá có liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thẩm định giá tài sản mua sắm.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiến hành các thủ tục để xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình mua sắm tập trung tại trung tâm.

Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, Sở Tài chính Thái Bình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các hạn chế, tồn tại, vi phạm nêu tại kết luận này./.

Hải Bình

Theo dõi Thương Trường trên