13:43 26/03/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 28/3-1/4

Tuần từ 28/3-1/4, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 11 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (SEA) trả tỷ lệ 95%.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 28314

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng HUD3 (HU3): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 11/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Viễn thông VTC (VTC): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2022.

CTCP Nước và môi trường Việt Nam (VIW): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2022.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2022.

CTCP Nam Việt (NAV): Ngày 31/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 22/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Ngày 31/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/4/2022.

Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – CTCP (SEA): Ngày 1/4 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 95% (01 cổ phiếu nhận 9.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC): Ngày 1/4 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC): Ngày 1/4 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên