15:30 07/05/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 9/5 - 13/5

Tuần từ 9/5 - 13/5, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 23 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như CTCP Thống Nhất (BAX) trả tỷ lệ 50%.

CTCP Thuỷ điện – điện lực 3 (DRL): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 22,73% (01 cổ phiếu nhận 2.273 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2022.

CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam (CAB): Ngày 9/5 - ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,4% (01 cổ phiếu nhận 540 đồng). Thời gian thanh toán 9/6/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/5/2022.

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,8% (01 cổ phiếu nhận 480 đồng). Thời gian thanh toán 6/6/2022.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 95  135

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2022.

CTCP Dệt may 29/3 (HCB): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2022.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2022.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2022.

CTCP Bia Sài Gòn Hà Nội (BSH): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2022. 

CTCP Hoá An (DHA): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2022.

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2022.

CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm tài chính 2020-2021 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 2,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020-2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 26,2 tỷ đồng.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VnSteel (VGL): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2022.

CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW): ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,58% (01 cổ phiếu nhận 458 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2022.

CTCP Bảy Một Năm (BMN): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2022.

CTCP Dược Đồng Nai (DPP): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2022.

CTCP Đường Sắt Hải Hà (HHR): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 13,5% (01 cổ phiếu nhận 1.350 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2022.

CTCP Lưới thép Bình Tây (VDT): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2022.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2022.

CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2022.

CTCP XNK Than (CLM): Ngày 13/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2022.

CTCP Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad (VNX): Ngày 13/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2022.

CTCP Bao bì và in nông nghiệp (INN): Ngày 13/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên