09:44 02/05/2022

Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu

Trong Quý 1/2022, có tổng cộng 48 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 30.998 tỉ đồng, trong đó nhiều đơn vị doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tổng giá trị gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu là thông tin từ Bộ Xây dựng đưa ra tại Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2022 vừa mới công bố.

Cụ thể, theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu trong Quý 1/2022, có tổng cộng 48 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 30.998 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản hiện dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt 17.211 tỷ đồng, chiếm 43,36% tổng giá trị phát hành.

Theo Bộ Xây dựng, việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chuyển sang thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, lượng phát hành với quy mô lớn, lãi suất cao sẽ tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. 

Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu
Rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp "4 không" đối với các nhà đầu tư

Trong đó, nhiều doanh nghiệp có lượng phát hành trái phiếu lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, có trường hợp gấp 40 lần vốn chủ sở hữu. Kỳ hạn phát hành ngắn (từ 3 – 5 năm) đặc biệt là đối với doanh nghiệp bất động sản huy động để triển khai dự án (thời gian triển khai dự án thường dài hơn, trên 5 năm). Tài sản đảm bảo là các bất động sản, dự án trong khi công tác định giá tài sản đảm bảo có thể không sát với giá thực tế (định giá cao hơn giá trị thực).

Trên thực tế, thị trường bất động sản đã trải qua năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 với những thông tin nóng khi hàng loạt các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng chứng khoán đua nhau phát hành trái phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, một số doanh nghiệp có năng lực tài chính không tốt; dòng tiền, phương án kinh doanh không khả thi. Dù số lượng doanh nghiệp như thế không nhiều, nhưng có thể khiến thị trường trái phiếu bị vạ lây và ảnh hưởng tới kênh dẫn vốn của nền kinh tế.

Mặt khác, theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu, thủ tục rất chặt chẽ và phải được UBCKNN thẩm định, cho phép. Dòng tiền từ nguồn này được quản lý đúng mục đích sử dụng. Nhưng với trái phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp có thể phát hành thoải mái hơn mà không bị ràng buộc bởi các quy định trên.

Đề xuất giải pháp bình ổn, lành mạnh hóa thị trường, Bộ Xây dựng kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo dõi sát diễn biến thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản nhằm kịp thời kiểm soát, điều chỉnh chính sách để thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và lành mạnh, góp phần vào ổn định chung cho cả nền kinh tế.

Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tránh rủi ro kép, ngăn chặn việc sử dụng nguồn vốn cho vay sản xuất, tiêu dùng vào đầu tư, kinh doanh bất động sản./.

Minh Tín (T/H)

Theo dõi Thương Trường trên