16:57 07/05/2022

Ninh Thuận: Hàng loạt sai phạm tại dự án Trường trung học phổ thông Ischool

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về kết quả thanh tra dự án Trường trung học phổ thông Ischool Ninh Thuận và tình hình, tiến độ thực hiện các dự án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kết luận thanh tra dự án Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế.

Theo đó, qua thanh tra phát hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy Chứng nhận đầu tư. 

Ninh Thuận Hàng loạt sai phạm tại dự án Trường trung học phổ thông Ischool
Hàng loạt sai phạm tại dự án Trường trung học phổ thông Ischool.

Cụ thể là, hạng mục, mục tiêu, quy mô dự án hiện nay đang phục vụ cho giáo dục mầm non là không đúng với quy định tại Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư. Hành vi vi phạm nêu trên phải lập biên bản xử phạt bằng tiền theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 50/CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công ty không thực hiện lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư theo quy định tại khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 102 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ (quy định trước đây thuộc Khoản 2, Điều 71 Luật  Đầu tư và Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014).

Hành vi vi phạm nêu trên phải lập biên bản xử phạt bằng tiền theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Nghị định số 50/CP của Chính phủ).

Ngoài ra, một số thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi. Cụ thể, thông tin của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính có sự thay đổi so với thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, nhưng chưa điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục để điều chỉnh, cập nhật theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

Theo kết luận của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, việc UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Phòng GDĐT tự cấp phép hoạt động giáo dục mầm non trong dự án đã được UBND tỉnh cấp là không đúng quy định của pháp luật về đầu tư, trái với mục tiêu, quy mô được duyệt.

Chưa hết, việc nhà đầu tư thay đổi chức năng giáo dục phổ thông sang giáo dục mầm non là chưa đúng quy định của Luật đầu tư và mục tiêu dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở thanh tra nói trên, UBND tỉnh Ninh Thuận giao sở phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xử lý nghiêm đối với vi phạm của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo, tham mưu hướng xử lý khắc phục trình UBND tỉnh trong tháng 4.2022 để xem xét.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, UBND TP.Phan Rang Tháp Chàm khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả theo kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. 

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên