09:20 28/04/2022

Nước giải khát Chương Dương (SCD) bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HOSE: SCD) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định nhiều tài liệu.

Theo đó, ngày 26/04/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (trụ sở chính tại 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Quyết định nêu rõ, Nước giải khát Chương Dương bị phạt số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Nước giải khát Chương Dương bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Cụ thể, Công ty chưa công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 về chốt danh sách trả cổ tức, Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo quản trị công ty năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Thông báo quyết định của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả năm 2012-2013, Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhơn Trạch, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 3/5/2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thôi chức vụ, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 10/1/2019, Nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ tạm thời Giám đốc tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng ngày 7/11/2018, Báo cáo thường niên năm 2017, Quyết định của HĐQT về gia hạn Quyền Kế toán trưởng ngày 15/3/2018;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS các tài liệu sau: BCTC quý I, II, III, IV/2020 và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 4/2020 so cùng kỳ, BCTC quý I, II, IV/2019, Báo cáo quản trị công ty năm 2019, BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét, BCTC quý III, IV/2018, BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, BCTC quý I, II/2020, Nghị quyết HĐQT ngày 7/7/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019. 

Về tình hình kinh doanh, Nước giải khát Chương Dương vừa công bố  BCTC quý 1/2022 với kết quả kinh doanh đồng loạt sụt giảm so với cùng kỳ. Đây đã là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của Chương Dương.

Cụ thể, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 50 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng ghi nhận tăng 42% lên 9,5 tỷ đồng nên Nước giải khát Chương Dương tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 247 triệu đồng. 

Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2022, tổng tài sản công ty đạt hơn 428 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn và các tài sản dài hạn khác.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 275 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nguồn vốn. Trong đó, phần lớn là nợ thuê tài chính dài hạn gần 229 tỷ đồng, tăng 32% so với hồi đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt  152 tỷ đồng, lỗ sau thuế chưa phân phối ghi nhận 36,5 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên