17:16 30/03/2022

Phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu nào cần quan tâm?

Trước phiên giao dịch ngày 31/3, các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu tâm điểm, Tạp chí Thương Trường xin trích dẫn để nhà đầu tư tham khảo.

Phiên giao dịch ngày 313 cổ phiếu nào cần quan tâm
Cổ phiếu khuyến nghị phiên giao dịch ngày 31/3: FRT, TDM, TPB,...

BSC khuyến nghị  NẮM GIỮ mã cổ phiếu FRT với giá 162,100 VND/CP

DỰ BÁO KQKD

BSC dự báo DTT và LNTT 2022 lần lượt đạt 29,789 tỷ đồng (+32% YoY) và 827 tỷ đồng (+49% YoY), tương đương 110% KH DT và 114%KH LNTT. EPS fw = 8,382 đồng và P/E fw=18.6 lần.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Động lực tăng trưởng chính đến từ Mảng dược kì vọng tiếp tục có lãi nhờ (1) Đẩy mạnh tăng trưởng cửa hàng nhưng vẫn đảm bảo điểm hoà vốn; (2) Thị trưởng phân mảnh và miếng bánh thị phần được mở rộng nhờ kì vọng (2.1) nhu cầu chăm sóc sức khoẻ được chú trọng hơn sau dịch và (2.2) tốc độ tăng nhanh của tầng lớp trung lưu trong dài hạn;

Mảng điện tử tiếp tục ghi nhận tăng trưởng hai chữ số trong 2022, (1) Mảng điện thoại (Apple) tăng trưởng nhờ các doanh nghiệp tiếp tục chiếm thị phần từ hàng xách tay, (2) Laptop: xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp và xu hướng cao cấp hoá giúp giá trung bình sản phẩm được cải thiện.

RỦI RO

Nhóm ngành điện tử và mảng dược đối mặt với thách thức tăng trưởng dài hạn do mức nền cao của 2021-2022;

Cạnh tranh gay gắt trong ngành dược .

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

DTT và LNST Q4/2021 đạt 8,477 tỷ đồng (+115% YoY) và 335 tỷ đồng (+328 lần YoY). Cả năm 2021, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 22,500 tỷ đồng (+53% YoY)và 444 tỷ VND (18 lần YoY).

FRT đặt kế hoạch DTT và LNTT năm 2022 lần lượt đạt 27,000 tỷ đồng (+20%YoY) và 720 tỷ đồng (+30%YoY).

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2021, bằng  (1) tiền tỷ lệ 5% và (2) cổ phiếu với tỷ lệ 2:1; 

Năm 2022, FRT dự kiến chia cổ tức bằng tiền 10% MG và Phát hành ESOP trong 2022 tối đa 2%/ số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành

SSI khuyến nghị TRUNG LẬP đối với TDM với giá mục tiêu: 40.800 Đồng/cp)

SSI đã tham dự Đại hội cổ đông của TDM, sau đây là những thông tin chính được ghi nhận từ đại hội:

Năm 2021 lợi nhuận tăng trưởng mạnh đạt 90% YoY nhờ vào cổ tức từ BWE. Sản lượng nước sản xuất đạt mức 64,1 triệu m3 (+3% YoY). Trong đó, nhà máy nước Dĩ An vận hành với công suất bình quân 143.700 m3/ngày đêm. Nhà máy nước Bàu Bàng hoạt động công suất bình quân đạt 30.000 m3/ngày đêm. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 63,4 triệu m3 (+3% YoY). Doanh thu sản xuất nước đạt 417 tỷ đồng (+8% YoY). Trong đó, giá nước trung bình tăng 5% YoY. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 328,6 tỷ đồng (+90% YoY) chủ yếu ghi nhận cổ tức năm 2020 và 2021 của BWE với giá trị đạt 173,2 tỷ đồng.

Xây dựng cơ bản trong năm 2022 chủ yếu cho tuyến nước thô Bàu Bàng. Đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô D1600 tại nhà máy Dĩ An. Đồng thời, đầu tư tuyến ống nước thô từ trạm nước thô về nhà máy Bàu Bàng với tổng giá trị đầu tư 265 tỷ đồng, cơ cấu vốn vay từ Jica hoặc Quỹ đầu tư tỉnh Bình Dương chiếm 70% tổng giá trị đầu tư.

Mở rộng M&A các doanh nghiệp ngành nước. BWE dự kiến mua CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 với tỷ lệ sở hữu đạt 20-50%. Trong năm 2022 dự kiến chi phí mua CTCP cấp nước Cần Thơ là 143 tỷ đồng và Cấp nước Cần Thơ 2 là 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng sở hữu tại CTCP cấp nước Gia Tân (TDM sở hữu 20,16%) với chi phí dự kiến 48,55 tỷ đồng và CTCP nước Đồng Nai (TDM sở hữu 12,05%) với chi phí dự kiến 36,18 tỷ đồng.

Phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư vào các công ty ngành nước và bổ sung vốn lưu động. Tổng giá trị phát hành dự kiến khoản 300-400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Q2/2022.

Trả cổ tức bằng tiền 12% vào cuối tháng 4/2022.

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với TPB và giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 44.693 đ/cp (Upside: 11%).

TPB đã công bố báo cáo thường niên năm 2021 hôm nay, công bố các kế hoạch chính cho năm 2022, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Các điểm chính:

Mục tiêu LNTT năm 2022 tăng mạnh 35,8% YoY

TPB đặt kế hoạch LNTT năm 2022 tăng mạnh 35,8% YoY từ nền cao năm 2021 là 6,0 nghìn tỷ (+37,6% YoY) lên 8,2 nghìn tỷ, tương đối phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi là 8,5 nghìn tỷ (+41,2% YoY). Theo đó, TPB kỳ vọng tỷ suất sinh lợi ROE năm 2022 sẽ duy trì ở mức cao 22,4% so với dự báo năm 2022 của chúng tôi là 23,2% và 22,6% năm 2021 của TPB.

Triển vọng NIM tích cực nhờ vào tối ưu hóa LDR và tăng CASA

Cho cả năm 2022, TPB đặt kế hoạch dư nợ tín dụng (bao gồm: cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 18% YoY lên 188.800 tỷ, đồng thời đặt mục tiêu huy động (bao gồm: cả cấp vốn cấp 1 và cấp 2) để tăng 12% YoY lên 292.579 tỷ; trong đó:

• Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 15% YoY đạt 201.212 tỷ.

• Vay liên ngân hàng tăng nhẹ 5% YoY lên 91,4 nghìn tỷ.

BVSC lưu ý rằng TPB là một trong số ít ngân hàng có tăng trưởng huy động ở mức 2 chữ số trong năm 2021 trong phạm vi nghiên cứu của BVSC, chúng tôi nhận thấy TPB ít phải đối mặt với áp lực huy động hơn để tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2022. Theo kế hoạch tín dụng và huy động, chúng tôi hiểu rằng TPB đang hướng tới việc tối ưu hóa hệ số LDR hiện đang ở mức thấp (58,2% so với giới hạn 85%) để hỗ trợ NIM năm 2022.

Triển vọng NIM cũng tích cực hơn nhờ mục tiêu của Ngân hàng: (1) tăng CASA hơn nữa; và (2) kiểm soát chặt chẽ chất lượng các khoản vay.

Mục tiêu CIR năm 2022 bình thường hóa về mức 35%

TPB tái khẳng định mục tiêu phát triển cả chất và lượng cơ sở khách hàng, tận dụng cơ hội bán chéo và do đó, thúc đẩy tăng trưởng thu nhập ngoài lãi hơn nữa.

TPB đặt mục tiêu tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2022 tăng nhẹ lên 35% từ mức thấp năm 2021 là 33,8% do Ngân hàng thu được: (1) lãi khá lớn từ chứng khoán đầu tư; và (2) cắt giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận, trong bối cảnh khó khăn do COVID-19.

Các tỷ lệ chính để duy trì trạng thái tốt

TPB đặt mục tiêu: (1) Nợ xấu năm 2022 ở mức dưới 1,5% so với 0,81% hiện tại; (2) CAR năm 2022 duy trì ổn định ở mức trên 12% so với mức 13,4% hiện tại; và (3) Các chỉ số thanh khoản duy trì ở mức tốt.

Duy trì Outperform; TP ở mức 44.693 đồng/cp (Upside: 11%)

Ở mức giá hiện tại, TPB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng là 1,94x (năm 2022) và 1,56x (năm 2023), so với 2,07x là mức trung bình 1 năm qua, với nền tảng cơ bản vững chắc hơn nhiều, bao gồm: nền tảng vốn tốt, sức mạnh thanh khoản, cải thiện chất lượng tài sản, mở rộng cơ sở khách hàng vững chắc dựa trên lợi thế của đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng số và triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên