12:23 27/04/2022

Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương

UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư, chấm dứt quyết định về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Quyết định do ông Lê Trí Thành ký ban hành ngày 26/4.

Theo Quyết định này, ngoài việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án, tỉnh Quảng Nam cũng quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương từ Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương sang Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh.

Quảng Nam Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương
Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của Quảng Nam nới có nhiều dự án đang bị xem xét hủy bỏ đầu tư.

Lý do chấm dứt dự án được UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra là nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư năm 2020. Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương có diện tích 3,5 ha, do Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao, thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết; đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về phía chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh có trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có); phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn để giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

3 khu đô thị ở Quảng Nam có thể bị thu hồi

Trước đây ít ngày, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Quảng Nam Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương
Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có 79 dự án đã và đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Tại văn bản vừa ban hành, lãnh đạo tỉnh Quang Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Điện Bàn tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đồng thời, làm việc với Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An để có văn bản dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My. Trường hợp công ty không đề nghị dừng thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo UBND tỉnh để giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tình hình thực hiện dự án và giải quyết các thủ tục tiếp theo.

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8434/UBND-KTN ngày 25/11/2021 để tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định…

Được thành lập từ năm 2003, Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam) có 79 dự án đã và đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Trong đó 64 dự án với tổng diện tích gần 945 ha trong tình trạng triển khai chậm trễ, không ít dự án thi công dang dở, hoặc “treo” từ nhiều năm nay.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên