14:53 17/05/2022

Savimex (SAV) chốt ngày thanh toán cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 15%

Savimex SAV chốt ngày thanh toán cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

HĐQT CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, SAV sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/06 và ngày thanh toán là 10/06/2022.

Đồng thời, SAV dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 15% (cổ đổng sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). 

Như vậy, với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 15,62 triệu cổ phiếu, Savimex dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 2,34 triệu cổ phiếu thưởng. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên 183,64 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2022, Công ty đạt doanh thu hơn 274 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng. Trong kỳ, nhờ tiết giảm giá vốn 6% và lãi từ hoạt động tài chính tăng 104% nên lợi nhuận sau thuế tăng 25% lên 12,8 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên vừa tổ chức, Savimex đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh số là 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 56 tỷ đồng. Với kết quả này, SAV mới hoàn thành lần lượt 25% và 28% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm 

Trên thị trường, chốt phiên 17/05, cổ phiếu SAV dừng ở mức 24,800 đồng/cp, giảm 13% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên