11:40 04/03/2022

Tân Tổng Giám đốc Angimex (AGM) là ai?

Ông Huỳnh Thanh Tùng (1977) chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Angimex từ ngày 4/3 thay ông Võ Thanh Bào.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Võ Thanh Bào và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Tùng vào vị trí thay thế.

Trước khi được bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Tùng đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Angimex.

Ông Huỳnh Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Angimex AGM
Ông Huỳnh Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Angimex (AGM)

Theo tìm hiểu, ông Huỳnh Thanh Tùng bắt đầu làm việc tại Angimex từ tháng 10/1998 và có nhiều cống hiến cho công ty. Ông Tùng trải qua nhiều vị trí khác nhau tại Angimex từ Nhân viên kế toán, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin Công ty XNK An Giang. 

Từ 11/2007 – 12/2009, ông Tùng giữ chức Phó phòng Tài chính Kế toán. Đến tháng 1/2010, ông được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Từ 06/2017 – 02/2018, Ông Tùng giữ chức Quyền Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang và là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính từ 30/6/2020 đến nay.

Ông Võ Thanh Bào cũng là lãnh đạo gắn bó với Angimex trong nhiều năm. Trước đó, ông Võ Thanh Bào được bổ nhiệm Tổng giám đốc Angimex từ ngày 20/09/2021 sau khi ông Nguyễn Trung Kiên xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Angimex hoạt động trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ… với ngành hàng chủ lực là lúa gạo. Doanh nghiệp có thể sản xuất đến 350.000 tấn gạo/năm đi các thị trường khó tính tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á.

Ngày 15/3 tới đây, Angimex sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, xin ý kiến cổ đông nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ hiện hành.

Bên cạnh đó, Angimex cũng trình Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32%/vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 68%/vốn điều lệ.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu Angimex phát hành thêm sẽ là 23,66 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của Angimex sau khi phát hành tăng lên 418,6 tỷ đồng (tăng gấp 2,3 lần).

Cũng tại ĐHĐCĐ, Angimex sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex. Theo tờ trình,  Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex sẽ được tăng vốn điều lệ thêm 700 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần). Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex có ngành nghề chính là xay sát và sản xuất bột thô.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2021, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 3.924,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,14 tỷ đồng, lần lượt tăng 100,2% và 78,3% so với thực hiện trong năm 2020. 

So với kế hoạch doanh thu là 2.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 35 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng, Angimex đã vượt 81% doanh thu và vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2022, Angimex đặt kế hoạch doanh thu 8.004 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 70 tỷ đồng, tăng 22,8% so với thực hiện trong năm 2021.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên