09:13 27/03/2022

Tháng 3, hàng container nhập khẩu qua cảng biển tăng 12%

3 tháng đầu năm, hàng container qua cảng biển Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng, trong đó, hàng container nhập khẩu tăng mạnh nhất.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có báo cáo số liệu thống kê tháng 3 về khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 3 tháng đầu năm 2022. 

Theo đó, ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 3 là 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 17,2 triệu tấn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nhập khẩu ước đạt 19,2 triệu tấn giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nội địa ước đạt 30,7 triệu tấn, tăng tới 10% so với cùng kỳ năm 2021. Còn hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 143 nghìn tấn.

Đáng chú ý, hàng container thông qua cảng biển trong tháng 3 giữ vững đà tăng 6% so với cùng kỳ, ước đạt 2,3 triệu TEUs. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 757 nghìn TEUs tăng 7% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu ước đạt 826 nghìn TEUs tăng 12% so với cùng kỳ. Hàng nội địa ước đạt 773 nghìn TEUs giữ nguyên so với cùng kỳ.

Tháng 3 hàng container nhập khẩu qua cảng biển tăng 12

Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2022, ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 179,6 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 25% kế hoạch năm. Trong đó, hàng container giữ vững đà tăng 6% so với cùng kỳ, ước đạt gần 6,3 triệu TEUs.

Trước đó, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 2 tháng đầu năm 2022 đạt 112,2 triệu tấn, không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 112,2 triệu tấn.

Trong đó, thực hiện khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 2 tháng đầu năm 2021 là 3,9 triệu TEUs, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Đánh giá tổng quan về tình hình hàng hóa tại các khu vực cảng biển trên cả nước, ông Hoàng Hồng Giang, Phó cục trưởng Cục Hàng hải, cho biết một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Quảng Ninh tăng 48% (từ 14,6 triệu tấn lên 21,7 triệu tấn), khu vực Quảng Trị tăng 38% (từ 175.000 tấn lên 241.000 tấn), khu vực Nghệ An tăng 14% (từ 1,67 triệu tấn lên 1,9 triệu tấn).

Tuy nhiên, nhiều khu vực cảng biển lại có khối lượng hàng hóa thông qua giảm như khu vực Bình Thuận giảm 38%, khu vực Cần Thơ giảm 24%, khu vực Đồng Tháp giảm 28%.

Khu vực cảng biển lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu cũng ghi nhận mức giảm nhẹ lần lượt là 5% (giảm 1,2 triệu tấn) và 2% (giảm 396.000 tấn)...

Xem chi tiết thống kê về lượng hàng hóa thông qua cảng biển 3 tháng đầu năm 2022 TẠI ĐÂY.

Duy Mạnh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên