11:39 21/03/2022

Thiếu vốn lưu động, Gỗ Thuận An muốn vay ngân hàng 280 tỷ đồng

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền cạn kiệt Gỗ Thuận An muốn vay ngân hàng 280 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa thông qua nghị quyết vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Dương số tiền 280 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công ty sẽ thế chấp hoặc cầm cố các tài sản hợp pháp để làm bảo đảm cho khoản vay này. HĐQT giao bà Lê Thị Xuyến - Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện hợp đồng với phía Ngân hàng.

Được biết, CTCP Chế biến gỗ Thuận An tiền thân là doanh nghiệp cổ phần do 10 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Cao Su Việt Nam (nay là Tập đoàn Cao su Việt Nam) góp vốn thành lập tháng 01/2002. Tháng 04/2005, CTCP Chế biến gỗ Thuận An bán 49% cổ phiếu của các cổ đông sáng lập ra thị trường cho các nhà đầu tư khác.

Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu của công ty nhiều năm liền cạnh tranh được về chất lượng sản phẩm với các nước ASEAN như: Indonesia, Malaysia, Thai Lan...Thị trường Mỹ và châu Âu là 2 thị trường truyền thống của Công ty. Ngoài ra Gỗ Thuận An còn nằm trong nhóm 45 công ty chiếm 75% tổng giá trị xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam. Trong những năm tới, mục tiêu của Công ty là đạt doanh thu tại thị trường nội địa chiếm từ 20-25% trong tổng doanh thu sản phẩm tinh chế.

Tuy nhiên năm 2021, Công ty cho biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến văn phòng Công ty, đặc biệt là nhà máy tại Bình Dương phải ngừng làm việc hơn 2 tháng.

Trong quý 3, việc thực hiện sản xuất 3 tại chỗ tại chi nhánh Bình Phước kéo dài 3 tháng làm phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, số lượng công nhân tham gia 3 tại chỗ hạn chế. Giá nguyên vật liệu cũng tăng cao, nhất là nguyên vật liệu nhập khẩu.

Những tác động trên khiến tổng doanh thu doanh nghiệp đạt hơn 532,8 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2020 và vượt nhẹ kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 14,5% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Gỗ Thuận An giảm hơn 40 tỷ đồng còn 467 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 47 tỷ đồng còn hơn 19,2 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm còn 277 tỷ đồng, giảm 15%. Tuy nhiên hàng tồn kho tăng hơn 77% lên 86,8 tỷ đồng. 

Hiện công ty còn 213,5 tỷ đồng vay và nợ thuê ngắn hạn. Công ty không có dư nợ dài hạn.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đang âm 33,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 24 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 63,2 tỷ đồng, cao gấp 22,5 lần so với con số âm 2,8 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên