17:34 26/03/2022

Tuyên Quang cho học sinh cấp 1 thuộc địa bàn có dịch cấp độ 3 đi học trực tiếp

Ngày 26/3, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản về thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 28/3, UBND tỉnh Tuyên Quang cho phép trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học.

Học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên tại địa bàn xã phân loại vùng dịch cấp độ 1 và 2 (vùng xanh, vùng vàng) đi học trực tiếp.

Đối cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp độ dịch 3 (vùng cam): Học sinh lớp 1 đến lớp 6 sẽ được tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp và trực tuyến linh hoạt căn cứ vào tình hình thực tế và theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp độ dịch 4 (vùng đỏ), học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Tuyên Quang cho học sinh lớp 16 thuộc cấp độ 3 đi học trực tiếp
Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ mỗi học sinh thuộc cấp độ 4 ở Tuyên Quang là chưa được đến trường. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, tại văn bản số 876/UBND-THVX của UBND tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 21/3/2022, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cụ thể như sau, trẻ em mầm non tiếp tục nghỉ học. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến.

Học sinh từ lớp 7-12, học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến linh hoạt theo Phương án số 01/PA-BCĐ ngày 12/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Khánh Huyền

Theo dõi Thương Trường trên