16:39 14/06/2022

Vĩnh Long: UBND huyện Long Hồ bị lập biên bản vì gây khó khăn cho đoàn Thanh tra

Đoàn Thanh tra của Chính phủ vừa lập biên bản làm việc liên quan đến việc các phòng ban của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Việc lập biên bản có sự chứng kiến của bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và bà Phạm Kim Loan, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng II, Cục III, Thanh tra Chính phủ - Trưởng đoàn.

Theo đó, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và các phòng ban chuyên môn thuộc huyện về việc cung cấp hồ sơ tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Cụ thể trong thời gian làm việc theo lịch đã gửi UBND tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày 20/5 và từ ngày 6 đến hết ngày 8/6), Đoàn thanh tra làm việc với UBND huyện Long Hồ.

Vĩnh Long Thanh tra Chính phủ lập biên bản huyện Long Hồ vì báo cáo không trung thực
Thanh tra Chính phủ lập biên bản huyện Long Hồ vì báo cáo không trung thực.

Mặc dù đoàn đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần với Chủ tịch UBND huyện về thái độ, tinh thần phối hợp làm việc của các phòng ban thuộc huyện nhưng địa phương không cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ và việc báo cáo không trung thực, không chính xác, gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Thứ nhất, tại báo cáo số 137/BC-UBND ngày 10/6 của UBND huyện Long Hồ đã khẳng định Dự án xây dựng nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú, đã thực hiện. Tuy nhiên vào ngày 7/6, Đoàn thanh tra và đại diện các sở ngành, đại diện UBND huyện Long Hồ đi kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn huyện, ghi nhận dự án chưa triển khai thực hiện. Thực địa có dựng vách tôn mới làm hàng rào, có nhà lán bằng tôn mới dựng, có máy ép cọc trên thực địa, công nhân trên thực địa nói là đang ép cọc thử tĩnh. Thực tế đây chỉ là hiện trường mới dựng để đối phó với chính quyền địa phương, bản chất dự án là chưa triển khai thực hiện.

Thứ hai, Chi Cục thuế khu vực 1 không báo cáo và không cung cấp được thông tin, tài liệu liên quan đến mảng cho thuê đất bãi bồi giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. Lý do Chi Cục thuế không còn lưu giữ hồ sơ để báo cáo,...

Đoàn thanh tra lập biên bản và đề nghị chủ tịch UBND huyện Long Hồ nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện đúng về trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khẩn trương báo cáo rõ các nội dung sau: danh sách toàn bộ các khu phân lô tách thửa trên địa bàn huyện từ giai đoạn 2013 - 2022;

Thống kê các trường hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật trái phép trong các khu phân lô tự phát này; Thống kê toàn bộ việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình tại các khu phân lô tự phát này, trách nhiệm kiểm tra của cấp huyện, cấp xã…

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên