Xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản

Thời gian qua, tình trạng chậm trễ trong ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật còn diễn ra phổ biến. Trong tháng 7, Tổ công tác của Thủ tướng đã có 02 buổi làm việc với 10 bộ, cơ quan nhằm đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết và 11 bộ, cơ quan về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Cần khẩn trương khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản

Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có công tác xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng.

Tại thời điểm kiểm tra, các bộ, cơ quan còn nợ đọng 26 văn bản quy định chi tiết Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực. Ngoài ra, có 49 văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 01/01/2021.

Một thực trạng đáng chú ý được là việc một nghị định có nhiều thông tư hướng dẫn dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, quy định không cần thiết, tạo ra rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, với việc có quá nhiều thông tư hướng dẫn như hiện nay đã làm tăng thêm số lượng văn bản quy phạm pháp luật, gây phức tạp hóa cho việc tra cứu và thực thi pháp luật của người dân, làm cản trở sự thông thoáng của hệ thống pháp luật và gia tăng chi phí, thời gian của người dân và xã hội, cần được khắc phục và chấn chỉnh.

Với tinh thần khách quan và cầu thị, ngoài một số nguyên nhân khách quan, các bộ, cơ quan đã nhận việc chậm trình văn bản quy định chi tiết cơ bản thuộc trách nhiệm, thiếu sót của bộ, cơ quan chủ trì. Theo đó, cách thức chỉ đạo, triển khai thực hiện của người đứng đầu tại một số đơn vị của bộ chưa quyết liệt, hiệu quả; thụ động, không tích cực đôn đốc, theo dõi quá trình xử lý văn bản của các bộ, cơ quan đối với đề nghị của bộ, cơ quan mình để kịp thời bàn bạc, tìm kiếm sự đồng thuận khi có ý kiến, quan điểm giải quyết khác nhau; chưa chủ động tìm kiếm, đề xuất giải pháp xử lý các văn bản có nội dung khó, phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan, địa phương.

Nhiều Bộ hoàn thành cam kết xử lý văn bản nợ đọng

Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng, các bộ, cơ quan đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết tiến độ trình ban hành văn bản đang nợ đọng. Sau buổi làm việc, nhiều Bộ đã hoàn thành cam kết, như Bộ Tài chính (5 văn bản); Bộ Giáo dục và Đào tạo (3 văn bản); Bộ Nội vụ (6 văn bản)… Các văn bản khác cũng đang được các Bộ tích cực triển khai xây dựng.

Đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Bộ Tài chính xin thời hạn trình trong tháng 9 năm 2020 do phải xây dựng dự thảo Nghị định thay thế thay vì sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quản lý thuế.

Đối với Nghị định quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Nội vụ hiện đang xin ý kiến thành viên Chính phủ. Bộ sẽ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện và trình Chính phủ sau 03 ngày nhận được đầy đủ ý kiến các thành viên Chính phủ…

Bộ Công Thương cam kết sẽ trình Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46), ngay sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định…

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo và các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra đối với công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 288/TTg-PL ngày 13 tháng 2 năm 2020; cơ bản xử lý, trình ban hành 26 văn bản nợ, chậm ban hành trước 10 tháng 8 năm 2020...

Tập trung cao độ soạn thảo, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 01/01/2021, bảo đảm đúng tiến độ được phân công.

Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi bộ, ngành mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện chồng chéo, bất cập, các khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, xử lý, tháo gỡ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ.

Cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết, nhất là thông tư, theo hướng một nghị định, các bộ chỉ ban hành 01 thông tư hướng dẫn nhằm khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm sự thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

Hoàng Duy

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: [email protected]

Liên hệ quảng cáo: 0888484455