Gần đây doanh nghiệp Việt Nam có những bước phát triển mới đóng góp vào sự phát triển của xã hội, doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm.

Hà Nội Ban hành Đề án: Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020
Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 (ảnh minh họa)

Từ năm 2015 đến nay công tác hỗ trợ doanh nghiệp luôn được quan tâm chú trọng Chính phủ và Thành phố luôn chú trọng vào công tác phát triển doanh nghiệp, coi "Doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế của đất nước". Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách từ đó đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp của thành phố đã có bước phát triển mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại nghị quyết 10-NQ/TW của Hội Nghị TW 5 khóa XII đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, do vậy việc tạo động lực khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của Hà Nội hiện nay. Cho thấy, việc xây dựng đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp thành lập mới và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Với mục tiêu của đề án là tạo cơ chế chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đề án cũng mong muốn tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đề án hướng tới đối tượng là các tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 1 điều 4 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; các hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề án bao gồm các nội dung hỗ trợ chung và hỗ trợ theo cơ chế chính sách cụ thể:

Các nội dung hỗ trợ chung cho các DNNVV như, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DNNVV gia nhập thị trường, công tác tiếp cận nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp, Hỗ trợ công tác kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đồng thời cũng hỗ trợ mặt bằng cho các DNNVV, xúc tiến mở rộng thị trường, nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; ...Các nội dung hỗ trợ theo cơ chế chính sách riêng của Hà Nội trong đó có phổ biến chính sách, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, kinh phí thực hiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp mới...

Kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ DNNVV thành lập mới, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo cơ chế của Thành phố Hà Nội với tổng mức kinh phí là 72,91 tỷ đồng trong đó chia ra (năm 2018: 8,65 tỷ đồng, năm 2019: 24,1 tỷ đồng, năm 2020: 40,16 tỷ đồng). Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của đề án được sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị. Đồng thời là việc thực hiện lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Đinh Phương

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ban hành đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]