10:44 02/02/2021

Ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19, lợi nhuận Tổng công ty Cảng hàng không giảm gần 80%

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Luỹ kế cả năm ACV đạt 2.087 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 80% so với năm 2019.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) cho biết dịch Covid-19 khiến khách quốc tế giảm mạnh, đa phần các chuyến bay quốc tế là các chuyến bay hồi hương, trong khi nhu cầu nội địa cũng giảm. Điều này đã tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của ACV.

Ảnh hưởng nặng nề dịch Covid19 lợi nhuận Tổng công ty Cảng hàng không giảm gần 80
Ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19, lợi nhuận Tổng công ty Cảng hàng không giảm gần 80%

Cụ thể, doanh thu quý 4/2020 của ACV chỉ đạt gần 1.720 tỷ đồng, giảm 64,6% cùng kỳ năm trước, luỹ kế cả năm đạt 7.800 tỷ đồng, giảm 57,5%.

Biên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm mạnh còn 12,5% trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 48%, cả năm biên lợi nhuận gộp đạt 18,3% trong khi năm 2019 đạt gần 51%.

Doanh thu tài chính quý 4 đạt 538,5 tỷ đồng, giảm gần 42% cùng kỳ năm trước, theo giải trình của ACV là tại thời điểm quý 4/2020 không có lãi chênh lệch tỷ gía đánh giá lại gốc cuối kỳ, luỹ kế cả năm đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 15,64% năm 2019.

Mặc dù tiết giảm chi phí, song lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2020 của ACV chỉ đạt hơn 415 tỷ đồng, giảm 85,5% cùng kỳ 2019. Luỹ kế cả năm đạt 2.087 tỷ đồng, giảm gần 80%. Con số này vượt kế hoạch đặt ra đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 346 tỷ đồng, giảm gần 85% trong quý 4, luỹ kế cả năm đạt 1.712 tỷ đồng, giảm 79%, thấp nhất trong 10 năm qua và thấp nhất kể từ khi ACV cổ phần hoá.

Tại thời điểm 31/12/2020, ACV hiện vẫn giữ 33.685 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và tiền mặt, tăng hơn 2.000 tỷ so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản còn 56.992 tỷ, giảm 1.184 tỷ so với đầu năm. ACV đã tăng khoản vay nợ tài chính dài hạn từ 14.759 tỷ lên 15.345 tỷ. Các khoản vay của ACV đa phần bằng đồng JPY và là các khoản vay ODA để sửa chữa cảng hàng không. ACV đang quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước và nhiều công ty phục vụ mặt đất.

Phương Lê

Theo dõi Thương Trường trên