17:13 24/05/2022

Công ty Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL) bị xử phạt do vi phạm quy định chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn PXL bị xử phạt do vi phạm quy định chứng khoán

Ngày 20/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL).

Cụ thể, Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn bị phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2017.

PXL cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên BCTC kiểm toán năm 2020; BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2021, PXL báo lãi ròng gần 10 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tuy nhiên quý 1/2022, PXL ghi nhận doanh thu tăng nhẹ lên 1,7 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế giảm còn 129 triệu đồng.

Theo giải trình của PXL, trên cơ sở đánh giá lại khoản phải thu theo ý kiến kiểm toán tại BCTC 2021, công ty thực hiện trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi đối với khách nợ là Công ty TNHH Siêu Thành. Điều này làm chi phí quản ký trong kỳ tăng thêm 1,9 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh.

Trên thị trường, PXL giảm mạnh vào tháng 1/2022 từ mức 24,000 đồng/cp xuống còn 10.800 đồng/cp lúc kết phiên 24/05.

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty đại chúng, Công ty Chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên