10:15 05/06/2022

Đề xuất bỏ yêu cầu bảo hiểm chi trả điều trị Covid-19 đối với khách du lịch quốc tế

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19 và những quy định nới lỏng về việc phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bỏ yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị Covid-19.

Ngày 1/6, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi: Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông về đề xuất tạm dừng yêu cầu về bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm 10.000 USD và Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022. 

Đề xuất bỏ yêu cầu bảo hiểm chi trả điều trị Covid19 đối với khách du lịch quốc tế

Cụ thể, Bộ VHTTDL cho biết, Bộ đã đã ban hành Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022 trong điều kiện bình thường mới.

Ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 416/CĐ-TTg về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã ban hành Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Theo đó, các yêu cầu y tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tại Phương án số 829/PA-BVHTTDL gồm khai báo y tế, kết quả xét nghiệm đều đã tạm dừng, chỉ còn yêu cầu về bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm 10.000 USD.

Ngày 14/5/2022, theo quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 886/PC-VPCP chuyển Bộ VHTTDL chủ trì nghiên cứu, xử lý theo quy định và chức năng nhiệm vụ được giao đối với đề xuất của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tại Văn bản số 08/Ban IV ngày 6/5/2022 về giải pháp cải thiện một số thách thức, rào cản kỹ thuật nhằm gia tăng hiệu quả thực thi chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch, trong đó có nội dung tạm dừng yêu cầu bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 đối với khách du lịch đến Việt Nam.

Theo quy định của Luật Du lịch, khách du lịch vào Việt Nam bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch. Thông thường, bảo hiểm du lịch chi trả các vấn đề như tại nạn, rủi ro, các bệnh cấp tính…không chi trả cho điều trị COVID-19. Tuy nhiên, việc điều trị cho ca nhiễm COVID-19 không tốn kém nhiều chi phí như trước đây, đa số không phải nằm viện điều trị dài ngày.

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch COVID-19 và những quy định nới lỏng về việc phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, BVHTTDL nhận thấy yêu cầu đối với khách du lịch phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 đã không còn cần thiết. Vì vậy, Bộ VHTTDL đề xuất bỏ yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19 đồng thời dừng Phương án số 829/PA-BVHTTDL. Các yêu cầu an toàn y tế đối với khách du lịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khách du lịch tuân thủ Luật Du lịch và pháp luật liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ cho ý kiến góp ý bằng văn bản trước ngày 6/6/2022 đối với việc dừng Phương án số 829/PA- BVHTTDL ngày 15/3/2022 và bỏ yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị Covid-19.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên