15:33 09/03/2022

Doanh nghiệp cần phải đảm bảo yêu cầu gì đề xuất khẩu ớt tươi sang Trung Quốc?

Sau quá trình đàm phán và khắc phục các vấn đề mà phía Trung Quốc nếu ra, đến nay phía bạn đã đồng ý công nhận cho 05 đơn vị xuất khẩu ớt tươi vào thị trường này.

Ngày 4/3, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông báo từ Thương vụ Việt Nam tại Bắc kinh về việc Tổng Cục Hải quan Trung Quốc về việc cho phép xuất khẩu trở lại mặt hàng quả ớt tươi của Việt Nam.

Đây là kết quả của 1 quá trình đàm phán bắt đầu từ việc xây dựng phương pháp nghiên cứu và trực tiếp tiến hành thực hiện thí nghiệm xác định thông số xử lý của Cục Bảo vệ thực vật. Tháng 10/2021 phía Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã có văn bản đồng ý với các biện pháp kỹ thuật do Cục đề xuất và tiến hành kiểm tra trực tuyến với các cơ sở đóng gói của Việt Nam.

Doanh nghiệp cần phải đảm bảo yêu cầu gì đề xuất khẩu ớt tươi sang Trung Quốc
Ớt tươi chính thức được xuất khẩu sang Trung Quốc

Sau quá trình đàm phán và khắc phục các vấn đề mà phía Trung Quốc nêu ra, đến nay phía bạn đã đồng ý công nhận cho 05 đơn vị xuất khẩu ớt tươi, gồm:

Công ty TNHH Thành An Onion; Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Cái Lân; Công ty TNHH Cẩm Long – Đồng Tháp; Công ty TNHH Nông nghiệp Vĩnh Bình; Công ty TNHH Nông sản Tân Đông .

Trong thời gian tới để phía Trung Quốc có hướng dẫn công nhận thêm các cơ sở đóng gói, Cục Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các địa địa phương hướng dẫn các cơ sở chế biến, đóng gói có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của phía Trung Quốc, đệ trình danh sách để Tổng cục Hải quan Trung Quốc thực hiện kiểm tra và phê duyệt.

Hiện tại Cục BVTV đang nỗ lực đàm phán để ký nghị định thư xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên 05 đơn vị đã được cấp phép nêu trên có thể thực hiện xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc nếu lô hàng bảo đảm các yêu cầu trong dự thảo nghị định thư, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về lô hàng ớt xuất khẩu phải thực hiện việc xử lý kiểm dịch thực vật bao gồm cả 2 biện pháp xử lý bằng Methyl Bromide và xử lý lạnh.

Cụ thể, xử lý Methyl Bromide với liều lượng 32g/m3 trong 2 giờ hoặc 18g/m3 trong 5 giờ; Xử lý lạnh sau khi xử lý Methyl Bromide ở nhiệt độ 0.56-2.77°C trong 4 ngày hoặc nhiệt độ 3.33-8.33°C trong 11 ngày.

Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy chứng nhận KDTV đối với lô đáp ứng các yêu cầu sau: Hàng hóa từ các vùng trồng Cục BVTV cấp mã số và và cơ sơ đóng gói đã được được phía Trung Quốc công nhận; Xác nhận thông tin quá trình xử lý kiểm dịch thực vật căn cứ trên giấy chứng thư khử trùng do các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật thực hiện; Ghi thông báo bổ sung lên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật với nội dung đã thống nhất với phía Tổng Cục Hải quan Trung Quốc.

Trước đó, từ năm 2020, cả hai thị trường lớn tiêu thụ ớt Việt Nam là Trung Quốc và Malaysia tạm ngưng nhập khẩu ớt do vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đến tháng 5/2021, sau quá trình đàm phán, hai thị trường này đã đồng ý mở cửa lại đối với mặt hàng ớt, tuy nhiên phải đáp ứng một số điều kiện.

Cẩm Tú

Theo dõi Thương Trường trên