14:59 13/06/2022

Gelex tiếp tục mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu 500 tỷ đồng sau hơn 5 tháng phát hành.

Liên tiếp thu mua lại trái phiếu trước hạn

Theo đó, GEX thông báo đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu GEXH2124003. Giao dịch thực hiện trong ngày 8/6. Lô trái phiếu này chỉ vừa phát hành ngày 31/12/2021 và sẽ đáo hạn ngày 31/12/2024 với kỳ hạn 3 năm. 

Đây là 1 trong 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ  đồng mà Gelex vừa thông báo mua lại hôm 27/5. Gelex cho biết các trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021, tất cả đều có kỳ hạn ba năm. Ngày tổ chức mua lại là 8/6 và 17/6/2022.

Trước đó, Gelex cũng vừa hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu có mã GEXH2124001. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có kỳ hạn 3 năm, kéo dài đến ngày 19/5/2024 với lãi suất cố định là 8,5%năm. Giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.

Như vậy, trong vòng một tháng, Gelex tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Việc mua lại trái phiếu trước hạn đang là động thái đáng chú ý của nhiều doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt nhóm bất động sản sau sự kiện Tân Hoàng Minh.

Gelex tiếp tục mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Phát hành rầm rộ, nợ vay tăng vọt

Gelex hiện là một trong các đơn vị tích cực huy động vốn bằng trái phiếu trong các năm vừa qua. Chỉ trong tuần cuối tháng 12/2021. Gelex đã liên tục triển khai hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động tổng cộng 1.500 tỷ đồng

Theo đó, ngày 23/12/2021, công ty vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho 1 tổ chức tín dụng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 8,5%/năm và trả lãi 3 tháng một lần. Công ty cho biết mục đích huy động để tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngày 31/12/2021, công ty cũng vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho 1 tổ chức tín dụng trong nước, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 8,5%/năm và sau đó điều chỉnh theo thị trường. Kỳ trả lãi là 6 tháng một lần. Số tiền huy động được sử dụng cho mục đích tăng quy mô hoạt động, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Hồi tháng 5/2021, sau khi thâu tóm Viglacera, Gelex cũng đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Trước đó, trong cả năm 2020, Gelex đã huy động 2.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong đó 2.200 tỷ đồng được dùng cho sản xuất - kinh doanh thông thường, 400 tỷ đồng còn lại dùng để góp vốn vào công ty con.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, GELEX ghi nhận tổng tài sản hơn 61.189 tỷ đồng nhưng tổng nợ của tập đoàn lên tới hơn 40.691 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần từ mức 18.936 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ hơn 10.831 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên gần 23.000 tỷ đồng cuối năm 2021. Nợ dài hạn cũng tăng từ hơn 8.105 tỷ đồng lên thành hơn 17.717 tỷ đồng.

Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là hơn 8.372 tỷ đồng, tăng hơn 4.044 tỷ đồng so với số nợ đầu kỳ; nợ phải trả ngắn hạn khác cũng từ hơn 2.624 tỷ đồng tăng lên hơn 4.642 tỷ đồng.

Vay và nợ tài chính dài hạn cũng tăng đột biến từ hơn 7.752 tỷ đồng lên thành hơn 13.749 tỷ đồng, tức mức tăng lên gần 6.000 tỷ đồng; trong đó 8.896 tỷ đồng nợ ngân hàng và 6.383 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Tính đến thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản Công ty ghi nhận hơn 61.522 tỷ với dư nợ chiếm đến 65% với 39.787 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngân hàng Gelex đang vào mức 22.776 tỷ đồng (7.773 tỷ ngắn hạn và 15.003 tỷ dài hạn), giảm so với đầu năm. Dư nợ trái phiếu hiện tại của Công ty xấp xỉ 7.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu GEX đang giao dịch quanh ngưỡng 23.000 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên