09:50 21/05/2022

Gia hạn điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với sản phẩm đường mía

Bộ Công Thương quyết định gia hạn điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với đường mía nhằm đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, đầy đủ thông tin.

Gia hạn điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với sản phẩm đường mía

Ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương nhận được nhiều ý kiến của các bên liên quan về các khía cạnh của vụ việc.

Để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, đánh giá đầy đủ thông tin mà các bên liên quan cung cấp, căn cứ Điều 82 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 16/5/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 02 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 21/7/2022.

Phát triển ngành mía đường cần ứng dụng công nghệ số để minh bạch thông tin

Phát triển ngành mía đường cần ứng dụng công nghệ số để minh bạch thông tin

Ông Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam nêu rõ, đầu tư và phát triển ngành mía đường cần ứng dụng công nghệ số để minh bạch thông tin, minh bạch thu nhập từ phụ phẩm chứ không chỉ từ đường.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên