16:19 24/01/2022

Giá vốn tăng chậm, PTL ghi nhận lãi gộp tăng gấp 9 lần trong quý 4/2021

Lũy kế năm 2021, Petroland ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 97,9 tỷ đồng và 29,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 1385% so với năm 2020.

CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland, HoSE: PTL) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 34,5 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng giá vốn chậm hơn giúp PTL thu về lãi gộp 16,7 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính Petroland đạt gần 2,8 tỷ đồng, giảm 8%. Khấu trừ các chi phí, công ty ghi nhận lãi sau thuế hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 969 triệu đồng.

Petroland PTL

Lũy kế cả năm 2021, Petroland ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,8 tỷ đồng, tăng gần 15 lần so với 2 tỷ đồng lợi nhuận thu về trong năm 2020.

Năm 2021, Petroland đặt kế hoạch doanh thu 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng. Như vậy, Petroland đã hoàn thành 78,4% chỉ tiêu doanh thu và 290% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản Petroland đạt 1.205 tỷ đồng, tăng gần 5% so với số đầu kỳ. Trong đó, chiếm chủ yếu tài sản ngắn hạn (chiếm hơn 77%, tương đương 934 tỷ đồng). 

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 6,2% lên hơn 442 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn (424,8 tỷ đồng). Phải trả người bán ngắn hạn tăng 30% lên hơn 127 tỷ đồng. Đến cuối năm, Petroland có hơn 23,4 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 28,7 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mới đây, Petroland từng công bố muốn hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu PTL sau 11 năm niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Hai thành viên HĐQT được cử làm đại diện phần vốn góp của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC, mã chứng khoán: PVX) tại Petroland đã rút khỏi HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 15/12/2021.

Tuy nhiên, trong tài liệu mới bổ sung, Petroland dự kiến bỏ nội dung hủy niêm yết, ngược lại sẽ trình chiến lược, mô hình phát triển mới của công ty thông qua thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. Đáng chú ý, Petroland muốn hướng đến chiến lược nâng giá trị vốn hoá lên 10.000 tỷ đồng. 

Đóng cửa ngày giao dịch 24/1, cổ phiếu PTL giảm 4,38% xuống 12.800 đồng/cổ phiếu, thanh khoản 1,39 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu PTL đã tăng gần gấp đôi giá trị trong năm qua với thanh khoản trung bình gần 470.000 cổ phiếu/phiên.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên