08:35 25/03/2022

Kiến nghị thanh kiểm tra sớm với DNNN tiếp cận vốn vay ưu tiên

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đề nghị sớm ban hành chính sách để Doanh nghiệp Nhà nước sớm tiếp cận các nguồn vay ưu tiên cho các dự án điện, năng lượng dầu khí, các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời đề nghị có quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp và thực hiện thanh kiểm tra dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Để phát huy vai trò của Doanh nghiệp Nhà nước mà trọng tâm là 19 Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã chỉ đạo các 19 Tập đoàn, Tổng công ty tập trung thưc hiện các dự án lớn như dự án Cảng hàng không Long Thành, Cảng nước sâu Lạch Huyện, Dự án khí Cá Voi Xanh, dự án khí Lô B, dự án nhà máy điện lớn, nhà máy lọc dầu Dung Quất….

Doanh nghiệp Nhà nước tiếp cận vốn vay ưu tiên kiến nghị thực hiện thanh kiểm tra ngay từ đầu
Doanh nghiệp Nhà nước tiếp cận vốn vay ưu tiên

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp nhấn mạnh: "Trên cơ sở kinh nghiệm của các Tập đoàn, Tổng công ty, chúng tôi cũng đề nghị doanh nghiệp tập trung nghiên cứu thúc đẩy dự án có tính lan toả, dẫn dắt, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong các lĩnh vực cảng biển, hàng không, năng lượng, công nghệ, logistics vùng….”,  Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cũng khẩn trương rà soát giãn hoãn các dự án chưa hiệu quả, chưa trọng điểm, tập trung vào các dự án có vai trò quan trọng cho nền kinh tế, tác động lớn. 

Trên cơ sở đó, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế cụ thể về phần thu từ cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp cho doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động đầu tư phát triển, hạn chế sử dụng chi thường xuyên. Nghiên cứu hình thành quỹ đầu tư phát triển chung của Chính phủ, sử dụng cho dự án đầu tư trọng điểm. Cổ tức lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp Nhà nước được sử dụng một phần cho đầu tư cho phát triển.

Đề nghị sớm ban hành chính sách để Doanh nghiệp Nhà nước sớm tiếp cận các nguồn vay ưu tiên cho các dự án điện, năng lượng dầu khí, các lĩnh vực ưu tiên. Phân cấp mạnh hơn cho cơ quan đại diện nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Với các dự án quy mô lớn và có tầm quan trọng liên quan nhiều ngành nhiều tập đoàn tổng công ty, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đề xuất cho nghiên cứu cơ chế hợp vốn để thực hiện được hiệu quả, nâng cao tính đồng bộ.

Các dự án nhà nước giao thực hiện theo phương án nhà nước đặt hàng, trường hợp dự án có tính dẫn dắt, mở đường hoặc chưa rõ hiệu quả mà các thành phần khác không tham gia đề nghị giao các Tập đoàn Tổng công ty thực hiện theo hướng ứng ứng vốn trước, thu sau khi dự án vận hành đảm bảo doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư, theo dõi riêng với dự án đó.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước đơn giản hoá thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư. Uỷ ban cũng mong muốn quyết tâm phân cấp mạnh mẽ cho các tập đoàn tổng công ty, đây là yếu tố quan trọng tháo gỡ nhiều nút thắt gíup doanh nghiệp chủ động. Đề nghị các ngành sớm ban hành các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để Ủy ban có cơ sở pháp lý để thẩm định phát triển dự án đầu tư của Tập đoàn, Tổng công ty.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, ông Hoàng Anh cũng đề nghị có quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp. Thực hiện thanh kiểm tra dự án ngay từ giai đoạn đầu, kết hợp kiểm tra thanh tra. Nhiều dự án khi xử ra sự việc mới xử lý cán bộ sau khi đã mất vốn mất tiền, do đó, đề nghị thanh tra sớm tránh rủi ro thất thoát./.

Minh Tín (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên