09:28 19/06/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 20/6 - 24/6

Tuần từ 20/6 - 24/6, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 11 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (HMC) trả tỷ lệ 45%.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 206  246

CTCP Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã chứng khoán VCC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán NTL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/6. Thời gian thực hiện: 8/7.

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (mã chứng khoán HMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/6. Thời gian thực hiện: 6/7.
Ngoài ra công ty trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:30 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 30 cổ phiếu mới).

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/6. Thời gian thực hiện: 20/7.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/6. Thời gian thực hiện: 20/7.

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (mã chứng khoán PRE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Long Hậu (mã chứng khoán LHG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6. Thời gian thực hiện: 28/7.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6. Thời gian thực hiện: 21/7.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán AAT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6. Thời gian thực hiện: 15/7.

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (mã chứng khoán LIX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6. Thời gian thực hiện: 6/7.

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã chứng khoán CSV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6. Thời gian thực hiện: 18/7.

Trung Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên