Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

15:36 07/06/2022

Nguyên nhân khiến ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm tư cách ĐBQH và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế?

Phát biểu trước báo chí sau phiên làm việc sáng nay (7/6) của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, nhắc lại nguyên nhân khiến ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long được căn cứ theo Điều 7, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 22, Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 6/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Kết quả bỏ phiếu kín đều đạt thống nhất rất cao với 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành việc bãi nhiệm và 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn đề nghị cách chức. Quốc hội cũng thông qua các Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành cao.

"Đây là việc làm kịp thời của Quốc hội. Ban Chấp hành Trung ương họp vào chiều qua thì sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp sớm để chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo quy trình, quy định của Hiến pháp, pháp luật cũng như nội quy, quy chế làm việc", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Ông Nguyễn Thanh Long can thiệp tác động hỗ trợ Công ty Việt Á thế nào
Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Làm rõ hơn lý do khiến ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm, cách chức, Trưởng Ban công tác đại biểu cho biết, trong Báo cáo giải trình tiếp thu tại Quốc hội nêu rõ những vi phạm chính của đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Cụ thể, theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát; can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kít xét nghiệm để việc ban hành thông báo giá, các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19 trái quy định.

Từ hành vi này, cơ quan thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế.

"Ông Nguyễn Thanh Long vi phạm, không đảm bảo tiêu chuẩn là đại biểu Quốc hội cũng như với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế", bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; đồng thời "yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng".

Ông Nguyễn Thanh Long can thiệp tác động hỗ trợ Công ty Việt Á thế nào
Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Thanh Long. (Đồ họa: Hà Long - VTCNews).

Hồng Nhâm (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên