08:46 11/03/2022

Những quy định về thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa giữa Việt Nam và Peru

Nghị định số 21/2022/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung các quy định về thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hòa Peru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Peru.

Theo đó, bổ sung các quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hòa Peru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Peru.

Những quy định về thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa giữa Việt Nam và Peru
Thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định CPTPP (ảnh minh họa)

Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hòa Peru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Peru đăng ký từ ngày 19/9/2021 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ, Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trước đó, để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định CPTPP, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019. Nghị định áp dụng cho 6 nước thành viên đã phê chuẩn Hiệp định đến ngày 26/6/2019 gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Singapore.

Ngày 19/9/2021, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Cộng hòa Peru. Do vậy, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 để bổ sung quy định áp dụng đối với Peru.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2022./.

Minh Tín (T/H)

Theo dõi Thương Trường trên