08:47 17/05/2022

Quảng Nam rà soát lại toàn bộ dự án treo, chậm tiến độ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các KCN, CCN) tính đến thời điểm 30/4/2022. Từ đó, phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án nếu có.

Rà soát lại toàn bộ dự án treo, chậm tiến độ

Mới đây, ngày 16/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 3032/UBND-KTTH chỉ đạo về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Việc rà soát lại các dự án treo, chậm tiến độ được đưa ra dựa trên chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các KCN, CCN) tính đến thời điểm 30/4 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có).

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 1/7 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7.

Quảng Nam rà soát lại toàn bộ dự án treo chậm tiến độ
Quảng Nam rà soát lại toàn bộ dự án treo, chậm tiến độ.

Trước đó, theo công bố của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/12/2021, qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684 m2 do vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, có một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã bị xử lý và buộc phải thực hiện đúng quy định. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, có 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 11 đơn vị, tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai. Dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng.

Chấm dứt hoạt động nhiều dự án khu đô thị

Trước đó vào năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc thanh tra đất đai đối với 26 dự án đầu tư có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Sau khi tổ chức thanh tra, tính đến thời điểm hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản kết luận thanh tra.

Theo đó, có nhiều dự án đã được gia hạn tiến độ tiếp tục triển khai thực hiện. Đơn cử như, Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại thị xã Điện Bàn (Công ty Cổ phần MBLAND Tonkin); Khu du lịch tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải); Dự án HoiAn Golden Sea tại TP. Hội An (Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao).

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều khu đô thị mới được cấp phép nhưng suốt một thời gian dài không triển khai hoặc bỏ dở (dự án treo). Qua quá trình thanh, kiểm tra, UBND tỉnh Quảng Nam đã có những biện pháp xử lý mạnh tay với những dự án này.

Quảng Nam rà soát lại toàn bộ dự án treo chậm tiến độ
Một dự án của Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư nhiều năm chưa triển khai xây dựng.

Cụ thể, vào cuối tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư 2 dự án Khu đô thị hỗn hợp là Thái Dương 3 và Nam Hương tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.  Lý do chấm dứt dự án được UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra là nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư năm 2020. Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương có diện tích 3,5 ha, do Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương làm chủ đầu tư. 

Ngoài ra, tỉnh này cũng đã có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư 4 dự án, gồm các khu đô thị Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5 và Bách Đạt 6, với tổng diện tích khoảng 48 hecta. Cụ thể, tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chấm dứt hoạt động của các dự án và thu hồi, hủy bỏ các quyết định của UBND tỉnh số 1103/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 3, số 1104/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 về việc giao chủ đẩu tư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 4, số 1300/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 5, số 1301/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về việc giao chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 6.

Nguyên nhân thu hồi 4 dự án trên là do công trình chợ Điện Dương không thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định. Do đó, việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án trên để tạo nguồn vốn để thanh toán cho công trình chợ Điện Dương không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên