Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

15:52 30/05/2022

Tại sao Luật Quy hoạch thực hiện 3 năm lại phải chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội?

Đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đặt vấn đề: Tại sao mới chỉ sau 3 năm thi hành, Luật Quy hoạch lại phải chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội? Theo vị đại biểu, số lượng các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, trình độ chuyên môn làm quy hoạch thích hợp không nhiều để đáp ứng được yêu cầu, trong khi danh mục quy hoạch là rất lớn.

Ngày 30/5/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, sau khi nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường.

Tại sao Luật Quy hoạch thực hiện 3 năm lại phải chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội
Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường sáng 30/5.

Phát biểu ý kiến tại hội trường, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam) bày tỏ thống nhất và đánh giá cao Báo cáo của Đoàn giám sát; cho rằng quy hoạch là một trong những lĩnh vực khó và quan trọng.

Băn khoăn về chất lượng của các quy hoạch, đại biểu Tạ Văn Hạ cho biết, chúng ta đang gặp rất nhiều vướng mắc, từ cơ sở pháp lý; nguồn lực, năng lực đội ngũ đơn vị tư vấn; quản lý nhà nước… Đặc biệt là hạn chế về nguồn kinh phí. Đại biểu nhấn mạnh, một lĩnh vực quan trọng như vậy mà kinh phí dành cho đầu tư quá ít thì hiển nhiên chất lượng sẽ không đảm bảo.

Liên quan đến quy định cho phép Chính phủ và các cơ quan liên quan được thực hiện các nội dung Luật Quy hoạch và các luật hiện hành chưa quy định hoặc đã quy định nhưng bất cập, vướng mắc thì được thực hiện khác với các Luật này để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch cho đến khi Luật Quy hoạch được sửa đổi và có hiệu lực thi hành được đề cập đến trong Báo cáo, đại biểu tỉnh Quảng Nam cho rằng, quy định như vậy sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý.

Đại biểu nhấn mạnh, một nhà nước pháp quyền mà mà không áp dụng quy định của pháp luật đã ban hành thì chúng ta căn cứ vào đâu, cơ sở nào để làm, bên cạnh đó còn rất nhiều nội dung chưa rõ. Do vậy, đại biểu đề nghị cần phải tính toán cho thật kỹ.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đặt vấn đề: Tại sao mới chỉ sau 3 năm thi hành, Luật Quy hoạch lại phải chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội? Theo vị đại biểu này, nguyên nhân của mọi nguyên nhân có thể bắt đầu từ việc tích hợp quy hoạch mà dự thảo nghị quyết giao cho Chính phủ hướng dẫn.

Theo đại biểu, số lượng các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, trình độ chuyên môn làm quy hoạch thích hợp không nhiều để đáp ứng được yêu cầu, trong khi danh mục quy hoạch là rất lớn. Hạn chế này mang tính chất khách quan. Bên cạnh đó, trong thực tế nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong việc tìm tổ chức tư vấn; việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồ sộ như trên sẽ được thực hiện thế nào cũng như cần phải xác định rõ tiến độ hoàn thành để thực hiện các bước công việc tiếp theo…

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị cần có quy định về thời hạn phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 41 của Luật Quy hoạch. Đồng thời, cân nhắc phương pháp xây dựng phần mềm thống nhất để các địa phương nhập liệu. Bên cạnh đó, đại biểu nhấn mạnh, dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực và hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần yêu cầu Chính phủ cơ bản hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành hạ tầng chủ chốt trong năm 2022.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận nêu rõ, quy hoạch là công cụ để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa mục tiêu phát triển và phân bổ các nguồn lực, sắp xếp không gian phát triển nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, là căn cứ để xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Các dự án đầu tư quy hoạch phải sát với thực tế khả thi, phát huy tiềm năng, thế mạnh khu vực quy hoạch và tiềm năng quốc gia.

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện triển khai Luật Quy hoạch, qua giám sát, đánh giá, những nội dung được quy định trong Luật Quy hoạch chưa thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, chưa tạo điều kiện cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thậm chí còn có mặt kìm hãm sự phát triển vì chưa thu hút, phát huy các nguồn lực.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông cho rằng, qua thực tế giám sát đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể những tác động tiêu cực đối với những tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực đến nay, nhất là vấn đề thu hút đầu tư.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông, chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tính đồng tình, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi nhỏ, quy mô nhỏ liên quan đến việc triển khai các thủ tục đầu tư. Từ đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ phân cấp cho UBND hoặc là Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định vấn đề trên sau khi thống nhất với các bộ quản lý chuyên ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, kiến tạo và thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đại biểu cũng cho biết, trong thực tiễn xã hội, người dân hết sức quan tâm đến vấn đề quy hoạch treo và dự án treo. Đây cũng là nội dung gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với người dân nằm trong vùng quy hoạch treo, dự án treo.

Do đó, đại biểu Nguyễn Hữu Thông kiến nghị Chính phủ cần ban hành các quy định cụ thể về thời gian thực hiện các quy hoạch treo, dự án treo, đồng thời có chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy hoạch đã đề ra.

Hải Minh

Theo dõi Thương Trường trên