Tin nóng:

Thanh toán bán lẻ xuyên biên giới – Nguyên tắc nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu

Vừa qua, hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 đã đồng ý thông qua Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực.

Trong 2 ngày 1-2/10/2020, Hội nghị chung Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) và Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 và các hội nghị liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết: “Khu vực tài chính - ngân hàng của khu vực ASEAN đã và đang hợp tác chặt chẽ để duy trì khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước rất nhiều những bất ổn của kinh tế thế giới. Thông qua các Hội nghị của Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN cũng như các phi

Phiên họp đối thoại với đối tác, chúng tôi thống nhất nhận định rằng kinh tế thế giới và khu vực đang chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19”.

Thanh toán bán lẻ xuyên biên giới – Nguyên tắc nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu
Hội nghị chung Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) và Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 và các hội nghị liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Theo dự báo của ADB, đa số các nước ASEAN dự kiến tăng trưởng âm, từ mức -1% đến -8% trong năm 2020; trừ 3 nước có tăng trưởng dương ở mức thấp, từ 1,4% đến 1,8%; trong đó có Việt Nam. Đã xuất hiện các tín hiệu lạc quan khi các tổ chức quốc tế cho rằng mức tăng trưởng dương sẽ quay trở lại khu vực ASEAN trong năm 2021, từ 3% đến 6,5%. Trong đó, Việt Nam được ADB dự báo đạt tăng trưởng 6,3% trong năm 2021. Các Thống đốc và Bộ trưởng một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục đảm bảo ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng khu vực nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã phê duyệt Điều khoản tham chiếu và việc ký kết Biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin cho hoạt động của Mạng lưới chia sẻ thông tin và tăng cường an ninh mạng ASEAN. Các văn bản có tính nguyên tắc này xác định cấu trúc, phạm vi công việc, hoạt động cũng như cơ chế chia sẻ thông tin và quản trị dữ liệu giữa các thành viên ASEAN. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh thông tin mạng, an ninh thông tin tài chính và cuối cùng sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn hoạt động tài chính – ngân hàng trong nước cũng như khu vực.

Về kết nối thanh toán khu vực, Hội nghị AFMGM đã đồng ý thông qua Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực cùng với các phụ lục. Đây cũng là 1 trong 13 sáng kiến ưu tiên mà Ngân hàng Nhà nước đã đăng ký cho trụ cột kinh tế ở cấp quốc gia trong năm ASEAN 2020.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, “Hiện nay các nước đã triển khai dưới góc độ song phương. Đối với Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với NHTW Thái Lan thành lập tổ công tác giúp triển khai thí điểm việc thanh toán đối với bán lẻ theo thời gian thực trên nền tảng kỹ thuật QR code tương thích”.

Tại Hội nghị, các Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ và tin tưởng rằng đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực. Đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực, cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.

Trong 2 ngày 1-2/10/2020, Hội nghị chung Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) và Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 và các hội nghị liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết: “Khu vực tài chính - ngân hàng của khu vực ASEAN đã và đang hợp tác chặt chẽ để duy trì khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước rất nhiều những bất ổn của kinh tế thế giới. Thông qua các Hội nghị của Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN cũng như các phi

ên họp đối thoại với đối tác, chúng tôi thống nhất nhận định rằng kinh tế thế giới và khu vực đang chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19”.

Theo dự báo của ADB, đa số các nước ASEAN dự kiến tăng trưởng âm, từ mức -1% đến -8% trong năm 2020; trừ 3 nước có tăng trưởng dương ở mức thấp, từ 1,4% đến 1,8%; trong đó có Việt Nam. Đã xuất hiện các tín hiệu lạc quan khi các tổ chức quốc tế cho rằng mức tăng trưởng dương sẽ quay trở lại khu vực ASEAN trong năm 2021, từ 3% đến 6,5%. Trong đó, Việt Nam được ADB dự báo đạt tăng trưởng 6,3% trong năm 2021. Các Thống đốc và Bộ trưởng một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục đảm bảo ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng khu vực nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã phê duyệt Điều khoản tham chiếu và việc ký kết Biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin cho hoạt động của Mạng lưới chia sẻ thông tin và tăng cường an ninh mạng ASEAN. Các văn bản có tính nguyên tắc này xác định cấu trúc, phạm vi công việc, hoạt động cũng như cơ chế chia sẻ thông tin và quản trị dữ liệu giữa các thành viên ASEAN. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh thông tin mạng, an ninh thông tin tài chính và cuối cùng sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn hoạt động tài chính – ngân hàng trong nước cũng như khu vực.

Về kết nối thanh toán khu vực, Hội nghị AFMGM đã đồng ý thông qua Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực cùng với các phụ lục. Đây cũng là 1 trong 13 sáng kiến ưu tiên mà Ngân hàng Nhà nước đã đăng ký cho trụ cột kinh tế ở cấp quốc gia trong năm ASEAN 2020.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, “Hiện nay các nước đã triển khai dưới góc độ song phương. Đối với Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với NHTW Thái Lan thành lập tổ công tác giúp triển khai thí điểm việc thanh toán đối với bán lẻ theo thời gian thực trên nền tảng kỹ thuật QR code tương thích”.

Tại Hội nghị, các Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ và tin tưởng rằng đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực. Đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực, cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.

Trong 2 ngày 1-2/10/2020, Hội nghị chung Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) và Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 và các hội nghị liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết: “Khu vực tài chính - ngân hàng của khu vực ASEAN đã và đang hợp tác chặt chẽ để duy trì khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước rất nhiều những bất ổn của kinh tế thế giới. Thông qua các Hội nghị của Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN cũng như các phiên họp đối thoại với đối tác, chúng tôi thống nhất nhận định rằng kinh tế thế giới và khu vực đang chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19”.

Theo dự báo của ADB, đa số các nước ASEAN dự kiến tăng trưởng âm, từ mức -1% đến -8% trong năm 2020; trừ 3 nước có tăng trưởng dương ở mức thấp, từ 1,4% đến 1,8%; trong đó có Việt Nam. Đã xuất hiện các tín hiệu lạc quan khi các tổ chức quốc tế cho rằng mức tăng trưởng dương sẽ quay trở lại khu vực ASEAN trong năm 2021, từ 3% đến 6,5%. Trong đó, Việt Nam được ADB dự báo đạt tăng trưởng 6,3% trong năm 2021. Các Thống đốc và Bộ trưởng một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục đảm bảo ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng khu vực nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã phê duyệt Điều khoản tham chiếu và việc ký kết Biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin cho hoạt động của Mạng lưới chia sẻ thông tin và tăng cường an ninh mạng ASEAN. Các văn bản có tính nguyên tắc này xác định cấu trúc, phạm vi công việc, hoạt động cũng như cơ chế chia sẻ thông tin và quản trị dữ liệu giữa các thành viên ASEAN. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh thông tin mạng, an ninh thông tin tài chính và cuối cùng sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn hoạt động tài chính – ngân hàng trong nước cũng như khu vực.

Về kết nối thanh toán khu vực, Hội nghị AFMGM đã đồng ý thông qua Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực cùng với các phụ lục. Đây cũng là 1 trong 13 sáng kiến ưu tiên mà Ngân hàng Nhà nước đã đăng ký cho trụ cột kinh tế ở cấp quốc gia trong năm ASEAN 2020.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, “Hiện nay các nước đã triển khai dưới góc độ song phương. Đối với Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với NHTW Thái Lan thành lập tổ công tác giúp triển khai thí điểm việc thanh toán đối với bán lẻ theo thời gian thực trên nền tảng kỹ thuật QR code tương thích”.

Tại Hội nghị, các Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ và tin tưởng rằng đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực. Đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực, cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.

Thùy Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455