13:53 25/03/2022

Vi phạm công bố thông tin, Kho vận Petec (PLO) bị phạt 70 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Kho vận Petec (UPCoM: PLO).

Quyế định xử phạt nêu rõ, CTCP Kho vận Petec không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu BCTC đã kiểm toán năm 2017-2018; Báo cáo thường niên năm 2017-2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018- 2019; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Do đó, PLO bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vi phạm công bố thông tin Kho vận Petec PLO bị phạt 70 triệu đồng

Petec được thành lập vào tháng 4/2007, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu. Từ khi thành lập đến nay, Công ty chỉ thực hiện 1 lần phát hành, tăng vốn từ 25 tỷ đồng lên gần 72 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP nắm giữ 28,08% cổ phần. Ngoài ra, các cổ đông lớn của Petec còn có Công ty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu sở hữu 11,12% vốn, Ngân hàng TMCP Đông Á sở hữu 7,51% vốn và cá nhân Huỳnh Xuân Hồng nắm giữ 8,6% vốn.

Tại Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc vào ngày 31/3/2021, Công ty ghi nhận 69,2 tỷ đồng doanh thu và 1,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tại thời điểm 31/3/2021, tổng lỗ lũy kế của Công ty lên tới 853,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 9,6 tỷ đồng.

Ngoài vấn đề hiệu quả kinh doanh yếu, sức khỏe tài chính của Petec cũng là điều đáng bàn. Tính đến ngày 31/3/2021, tài sản ngắn hạn của Công ty chỉ còn 4,7 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên đến 42,1 tỷ đồng (bao gồm khoản vay 28,1 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quận 4, TP.HCM và gần 7 tỷ đồng phải trả KCN Nam Tân Uyên, Tổng công ty TM Kỹ thuật và đầu tư TMCP và phải trả các nhà cung cấp khác). Điều này phần nào cho thấy những rủi ro lớn về khả năng thanh toán lãi vay, các khoản nợ vay ngắn hạn hay nợ dài hạn đến hạn của Công ty.

Trong 3 năm vừa qua, do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả nên PLO không thực hiện chi trả cổ tức.

Ngày 10/4/2020, gần 7,2 triệu cổ phiếu CTCP Kho vận Petec chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, do bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo BCTC đã được kiểm toán năm 2018, cổ phiếu của công ty bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định (chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần).

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên