Vì sao Quảng Nam "gỡ vướng" cho chủ đầu tư từng bị xem xét thu hồi dự án?

Sau khi bị xem xét thu hồi, chấm dứt đầu tư tại 4 dự án khu đô thị, Bách Đạt An đã tiếp tục vướng phải những sai phạm do san lấp mặt bằng, thi công xây dựng 4 dự án thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, trái ngược với việc thu hồi trước đó, tỉnh Quảng Nam lại chỉ đạo lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, "gỡ vướng" cho chủ đầu tư tại các dự án này.

Chưa đủ điều kiện đã GPMB, thi công dự án

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 6670/UBND-NC về việc thống nhất với nội dung kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, chỉ đạo lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án theo Kết luận thanh tra là Khu đô thị (KĐT) 7B mở rộng; KĐT Hera Complex Riverside (KĐT Peaceful Land mở rộng cũ); KĐT Bách Thành Vinh; KĐT Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) làm chủ đầu tư,

Kết luận thanh tra đã chỉ ra, theo Quyết định số 2450 ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, Bách Đạt An được Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt chuyển giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư (CĐT) 16 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) có 4 dự án nêu trên.

Sau khi được chuyển giao làm CĐT, từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2019, toàn bộ các dự án thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc phải dừng lại để rà soát, cập nhật, điều chỉnh ranh giới quy hoạch và khớp nối hạ tầng khung đô thị theo quy hoạch phân khu điều chỉnh 1/2000 và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý do Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giải thể để bàn giao nguyên trạng đô thị mới về UBND thị xã Điện Bàn quản lý.

Quảng Nam “giải cứu” 4 dự án thi công khi chưa đủ điều kiện GPMB của Bách Đạt An
Chưa đủ điều kiện, Bách Đạt An đã tiến hành chi tiền và san lấp mặt bằng, thi công dự án KĐT 7B mở rộng.

Vậy nhưng, dù chưa được phép, Bách Đạt An đã tiến hành chi tiền và san lấp mặt bằng, triển khai thi công xây dựng tại các dự án. Cụ thể, tại KĐT 7B mở rộng, có tổng số thửa đất cần GPMB là 947 thửa (dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính năm 2013 và 2015). Để thỏa thuận thực hiện GPMB, ngày 6/2/2013, Bách Đạt An ký hợp đồng với Trung tâm GPMB và Môi trường đô thị (nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn) để thực hiện đo đạc, giải thửa và lập phương án chi tiết GPMB, tái định cư.

Tổng diện tích thỏa thuận 187.682m2/195.310m2, đạt tỷ lệ 96% (bao gồm cả đất do UBND phường Điện Ngọc quản lý). Số hộ đã thỏa thuận trong dự án là 354 hộ/358 hộ chịu ảnh hưởng (sau khi đã loại trừ các trường hợp nhận trùng do tranh chấp quyền sử dụng nhưng công ty đã chi) và một tổ chức là UBND phường Điện Ngọc chưa chi trả.

Bách Đạt An đã chi tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ dưới hình thức giấy nhận tiền và biên bản cam kết bàn giao mặt bằng kèm theo biên bản kiểm kê bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết. Số hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ là 348 hộ. Tổng số tiền đã chi tạm ứng bồi thường, hỗ trợ là 26,9 tỷ đồng.

Tại dự án đầu tư xây dựng KĐT Hera Complex Riverside (ban đầu có tên là KĐT Peaceful Land mở rộng), tổng diện tích ảnh hưởng dự án khoảng 182.589m2; tổng diện tích đã thỏa thuận 146.757m2, đạt 80%. Số hộ đã thỏa thuận trong tổng số hộ chịu ảnh hưởng là 233/287 hộ (gồm 285 hộ và 2 tổ chức). Số thửa bị ảnh hưởng của dự án sau khi xác định là 492 thửa. Tổng số hộ đã được kiểm đếm là 262 hộ.

Quảng Nam “giải cứu” 4 dự án thi công khi chưa đủ điều kiện GPMB của Bách Đạt An
Phối cảnh Khu đô thị Hera Complex Riverside. Ảnh: Internet

Còn tại Dự án KĐT Bách Thành Vinh có diện tích khoảng 12,86ha. Tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 128.679,9m2; tổng diện tích đã thỏa thuận là 109.487,0m2, đạt 85%. Số hộ đã thỏa thuận trong tổng số hộ chịu ảnh hưởng của là 99 hộ/107 hộ (trong đó có 2 tổ chức là UBND phường Điện Nam Trung và UBND phường Điện Dương). Số thửa đất bị ảnh hưởng của dự án sau khi xác định là 265 thửa, trong đó có 9 thửa đất hộ dân chưa ký trích lục thửa đất. Tổng số tiền đã chi tạm ứng bồi thường, hỗ trợ là trên 19,2 tỷ đồng.

Sau khi ứng tiền GPBM và được người dân bàn giao đất, Bách Đạt An đã thực hiện san ủi sơ bộ mặt bằng trên phần diện tích đã được bàn giao.

Đối với Dự án KĐT Bách Thành Vinh mở rộng có diện tích khoảng 10,68ha, tổng diện tích ảnh hưởng dự án khoảng 106.800m2; tổng diện tích đã thỏa thuận là 100.718m2, đạt 94%. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 46 (trong đó 45 hộ và 1 tổ chức UBND phường Điện Nam Trung). Số hộ đã thỏa thuận trong tổng số hộ chịu ảnh hưởng của dự án là 37 hộ. Số thửa đất bị ảnh hưởng là 142 thửa. Tổng số tiền đã chi tạm ứng bồi thường, hỗ trợ là trên 14,4 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, qua thanh tra công tác GPMB và thủ tục giao đất đối với 4 dự án do Bách Đạt An làm CĐT cho thấy, các hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai của 4 dự án chưa đầy đủ, chưa có quyết định phê duyệt phương án GPMB, quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền. Nhưng CĐT đã tạm ứng tiền cho các cá nhân, hộ gia đình và tiến hành san lấp mặt bằng, triển khai thi công xây dựng làm mất hiện trạng cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất của các hộ sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê, dẫn đến hội đồng thẩm định không thể kiểm tra thực tế, nên không thể thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bên cạnh đó, việc quản lý hồ sơ của công ty chưa chặt chẽ, có 64 hộ tại dự án KĐT 7B mở rộng hiện nay bị thất lạc giấy nhận tiền và biên bản cam kết bàn giao mặt bằng.

"Gỡ vướng" cho chủ đầu tư từng bị xem xét thu hồi dự án

Thống nhất với nội dung kết luận thanh tra, tại văn bản số 6670/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án này theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Trong đó, ông Thanh yêu cầu sử dụng biên bản kê khai và khối lượng kiểm đếm hiện trạng được xác lập trước đây đã được Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định và tiến hành công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp đối với tất cả chủ sử dụng đất và cá nhân liên quan. Đảm bảo công khai, minh bạch, trực tiếp, đúng quy trình, quy định. Nếu các chủ sử dụng đất không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc có ý kiến khác thì UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm vận động, giải thích, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện. 

Quảng Nam “giải cứu” 4 dự án thi công khi chưa đủ điều kiện GPMB của Bách Đạt An
Dù được tỉnh Quảng Nam “gỡ vướng”, nhưng Bách Đạt An có thể sẽ vấp phải những khó khăn về tài chính, cũng như trong việc giải quyết để người dân nhận tiền đền bù khi hiện trạng hoa màu, tài sản tại 4 dự án khu đô thị đã mất.

Riêng đối với Công ty CP Bách Đạt An, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện triển khai các nội dung của Kết luận thanh tra. Sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, nếu chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu tư chịu phần chênh lệch và xem như hỗ trợ nhân dân.

Nếu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn thì chủ đầu tư tiếp tục chi bổ sung để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Đối với diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường thì thực hiện các bước thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Điều đáng nói, trước đó với nhiều sai phạm tại các dự án, ngày 13/9 mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã văn bản số 6069 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng về việc xem xét, chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do chính Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Tại các khu đô thị này, Bách Đạt An chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đang trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý, chưa được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, chưa triển khai dự án trong thực tế...

Có thể thấy, Bách Đạt An cũng vi phạm "làm trước, xin phép sau" tương tự như các dự án mới được "gỡ vướng" nêu trên, nhưng UBND tỉnh Quảng Nam lại có những hình thức xử lý khác nhau. Điều này đã khiến dư luận "hoài nghi" việc xử lý chủ đầu tư này. Cùng với đó, dư luận cũng đặt câu hỏi về năng lực tiếp tục triển khai các dự án của Bách Đạt An, khi doanh nghiệp này cũng từng bị khiếu kiện về các hoạt động huy động vốn trái phép?

Liên quan đến chủ đầu tư nhiều "tai tiếng" này, Thương Trường sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết tiếp theo./.

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Dự án đường vành đai TP. Biên Hòa có chiều dài khoảng 6,4km, điểm đầu tuyến giao với hương lộ 7 và điểm cuối giao với đường tỉnh 768 (huyện Vĩnh Cửu). Tổng mức vốn đầu tư của dự án này là 1.056 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lai Châu đã công bố gần 120 dự án mời gọi đầu tư, trao 8 quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn 1.220 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Lai Châu, các hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã ký 17 biên bản hợp tác, với mục tiêu đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Bộ Giao thông vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, nhưng xem xét giao địa phương có đủ năng lực thực hiện dự án thành phần.

Đến năm 2025, TP. Hà Nội phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về lựa chọn một số tuyến cao tốc chỉ có hình thức thu phí tự động không dừng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455