11:22 22/01/2022

Xi măng Hà Tiên (HT1) báo lãi sau thuế quý 4 giảm tới 65%

Sản lượng tiêu thụ xi măng giảm trong khi giá nguyên liệu chính cho sản xuất tăng mạnh, Xi măng Hà Tiên (HT1) báo lãi sau thuế quý 4 chỉ còn 53,4 tỷ đồng, giảm tới 65% so với cùng kỳ.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu đạt 2.024 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm không nhiều khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 144 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. 

Công ty cho biết lợi nhuận gộp quý 4/2021 sụt giảm do đại dịch covid vẫn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh phía nam làm sản lượng tiêu thụ xi măng giảm kéo theo doanh thu giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu chính cho sản xuất tăng mạnh trong năm trong khi công ty mới chỉ tăng giá bán từ tháng 11/2021.

Trong kỳ, HT1 ghi nhận doanh thu tài chính đạt hơn 3 tỷ đồng, tương đương năm trước. Chi phí tài chính giảm được 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 31 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 14 tỷ đồng và 21 tỷ đồng xuống còn 19,5 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Xi măng Hà Tiên 1 báo lãi sau thuế 53,4 tỷ đồng, giảm tới 65% so với số lãi 154 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.

Chi phí tăng cao Xi măng Hà Tiên HT1 báo lãi sau thuế quý 4 giảm tới 65

Lũy kế cả năm 2021, HT1 ghi nhận doanh thu đạt 7.064 tỷ đồng, giảm 11,3% so với doanh thu đạt được năm 2020, lợi nhuận sau thuế giảm 31% xuống còn 370 tỷ đồng.

Năm 2021, Xi măng Hà Tiên đặt mục tiêu đạt 8.079 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt mức 815 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, HT1 mới hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu và 57% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Xi măng Hà Tiên 1 giảm 12,2% xuống còn 8.809 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 34% về còn 1.524 tỷ đồng. Tiền và tiền gửi của Công ty giảm đến 72%, còn gần 296 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 664 tỷ đồng, giảm nhẹ 8%

Về nguồn vốn, tổng nợ đi vay còn 1.611 tỷ đồng, giảm 32% so với đầu năm. Công ty tiếp tục không sử dụng các khoản vay dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ là 487 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu HT1 giảm 3,27% về mức 20.700 đồng/cp.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên