20:30 09/05/2022

Yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh liên quan đến sai phạm tại dự án của Công ty CP Vũng Tàu Marina

Về lĩnh vực đất đai, Công ty CP Vũng Tàu Marina sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Ngày 9/5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 5176/UBND gửi Thanh tra tỉnh, Sở GTVT tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động và cấp phép bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina (Công ty Marina).

UBND tỉnh cho biết, xét công văn số 1342/SGTVT-KHTC ngày 28/4/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động và cấp phép bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina.

Theo đó, UBND tỉnh Giao Thanh tra tỉnh cập nhật ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại công văn nêu trên để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL các Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2150/UBND-VP ngày 23/02/2022; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo quy định trước ngày 20/5/2022.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thông báo về kết luận thanh tra toàn diện dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu.

Liên quan sai phạm dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina  Kiểm điểm chấn chỉnh đối với tập thể cá nhân
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 5176/UBND gửi Thanh tra tỉnh, Sở GTVT tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động và cấp phép bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina (Công ty Marina).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua thanh tra, phát hiện Công ty Marina có những thiếu sót, vi phạm. Cụ thể, dự án với mục tiêu là “sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân thiện với môi trường” tại khu nhà xưởng thuê của Công ty CP Cảng Đông Xuyên chưa cập nhật trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đã được cấp.

Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449 m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70 m2) và khoảng 30 m2 trong diện tích 1.500 m2đất (thực tế sử dụng 1.745,50 m2) đã san lấp mặt nước khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung GCNĐKĐT đã được cấp.

Tại vị trí diện tích 7.093,78 m2 đất được Ban Quản lý các Khu công nghiệp (viết tắt là Ban QLKCN) cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như đã được Ban QLKCN thỏa thuận địa điểm và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT.

Công ty Marina sử dụng diện tích đất 7.093,78 m2 và diện tích đất, đất mặt nước nêu trên (gồm 29.784,70m² đất mặt nước và 1.745,50 m2 đất san lấp mặt nước) để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng; hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại.

Ngoài ra, Công ty Marina còn sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT, không phù hợp tính chất KCN Đông Xuyên, là KCN tập trung dành để xây dựng các xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí, sửa chữa đóng mới tàu thuyền và các ngành công nghiệp sạch tổng hợp như: chế tạo cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, chế tạo linh kiện điện tử cao cấp, may mặc xuất khẩu cùng với một số ngành gia công chế biến phục vụ cho xuất khẩu.

Về lĩnh vực đầu tư: Không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.

Về lĩnh vực đất đai: Sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Về lĩnh vực xây dựng: Xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78 m2 đất thực hiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449 m2 đất mặt nước)...

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Công ty CP Vũng Tàu Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra và quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên