15:46 24/06/2022

Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Cục thuế Thành phố Hà Nội cho biết Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật quản lý thuế.

Ngày 20/6, Khu Liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình nhận được quyết định của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này. 

Theo đó, Cục trưởng Cục thuế TP.Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, để thi hành thông báo tiền nợ thuế ngày 13/12/2021 của Cục thuế TP.Hà Nội và thông báo tiền thuế nợ ngày 15/11/2021 của Chi cục thuế Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội). Lý do bị cưỡng chế: khu liên hợp có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là 848 tỉ 384 triệu đồng.

Quyết định cũng yêu cầu khu liên hợp phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này (quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, từ ngày 20/6/2022 - 19/6/2023).

Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Đây là lần thứ 3, Khu liên hợp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn từ các cơ quan thuế.  

Trước đó, năm 2019, Chi cục thuế Q.Nam Từ Liêm đã có thông báo đòi nợ lần 1, yêu cầu khu liên hợp phải nộp đủ tổng số tiền thuế tính đến hết ngày 31/5/2019 là hơn 514,7 tỉ đồng gồm tiền thuế là 495,2 tỉ đồng, số tiền nộp chậm là 19,5 tỉ đồng.

Tiếp đó, năm 2020, Chi cục thuế Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có thông báo đòi nợ lần 2 đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia. Thông báo nêu rõ tính tới ngày 31/3/2020, khu liên hợp còn chưa nộp đủ số tiền thuế gần 480 tỉ đồng và tiền chậm nộp 64,5 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chậm nộp từ ngày 1/2/2019 - 29/2/2020 là hơn 4,2 tỉ đồng. Số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là gần 535 tỉ đồng.

Cuối năm 2021, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị Cục Thuế Hà Nội phong tỏa tài khoản và thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Đến nay, do không thể nộp đúng hạn nên số tiền phát sinh từ nợ thuế đã lên đến con số hơn 848 tỉ đồng. Khu liên hợp thể thao quốc gia hiện không còn đủ quỹ tài chính để chi trả khoản tiền rất lớn nói trên. Việc khu LHTTQG Mỹ Đình bị cưỡng chế hóa đơn hiện vẫn chưa có hướng giải quyết. 

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai tài sản công tại khu liên hợp từ năm 2009 - 2018, lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thời kỳ này đã có nhiều sai phạm, dẫn đến việc nợ thuế.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: “Khu liên hợp đã ký hợp đồng cho thuê khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính. Các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản. Một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn nhưng bản chất là hợp đồng dài hạn. Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu chưa được quan tâm đúng mức, một số khoản công nợ phát sinh trên 3 năm, phải thu khó đòi nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm”.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu khu liên hợp xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra với tổng cộng gần 777 tỉ đồng (trong đó hơn 658 tỉ đồng là tiền nợ thuê đất của các doanh nghiệp), giảm trừ quyết toán và thu hồi số tiền hơn 3,8 tỉ đồng từ các đơn vị thi công 3 dự án gồm cải tạo nhà bảo tàng Olympic thành nhà làm việc mới; cải tạo nền sân điền kinh sân Mỹ Đình, cải tạo mặt sân cỏ sân tập số 2, hạch toán vào quỹ của khu liên hợp, hoàn trả ngân sách nhà nước.

Hàng loạt sai phạm trong liên kết kinh doanh tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Hàng loạt sai phạm trong liên kết kinh doanh tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Hà Nội

Trung Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên